Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Misjonarze w czasach Papieża Franciszka

· Pragnienie życia bogactwem Ewangelii ·

Upłynęły dopiero cztery miesiące od wyboru Papieża Franciszka – biskupa diecezji rzymskiej oraz pasterza i przewodnika całego Kościoła. Ludziom, którzy tak jak my mieszkają teraz w Rzymie, nietrudno jest stwierdzić, że w tym okresie, choć jest on krótki, zapanował nowy klimat i nastąpiło rozbudzenie wielkich pragnień w sercu bardzo wielu chrześcijan, którzy chcą żyć bogactwem Ewangelii.

Nie ma wątpliwości, że Papież Franciszek przez swój sposób bycia, mówienia, podchodzenia do osób, zwracania uwagi na pewne palące sytuacje i problemy w aktualnym świecie dotyka serc i wstrząsa w  pewnym sensie stylem życia i sposobem postępowania chrześcijan naszych czasów, wzywając do uzasadniania własnej wiary w Pana.

Swoimi słowami i gestami Papież Franciszek kreśli wizerunek chrześcijanina, jakiego potrzebują nasze czasy, i nie traci okazji, by nam przypominać, że nie możemy chodzić mówiąc, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, a dostosowywać swoje życie do wzorców, jakie daje świat z jego logiką i jego interesami.

Wielokrotnie słyszeliśmy, jak wypowiadał z mocą słowa takie, jak: konsekwencja, radykalizm, ufność, czułość, miłość, odwaga, opcja na rzecz ubogich... słownictwo, które nam, misjonarzom, powinno być bardzo bliskie, nie tylko pod względem językowym, ale jako doświadczenie przeżywane na co dzień.

Papież Franciszek na różne sposoby i różnym tonem mówił, że pragnie, aby Kościół  był misyjny, aby był Kościołem służącym najbardziej opuszczonym i był daleki od rozgrywek o władzę, karierowiczostwa. Pragnie Kościoła, w którym praktykowane miłosierdzie i współczucie, dobroć i miłość byłyby nośnymi filarami domu, w którym wszystkie istoty ludzkie będą mogły znaleźć prawdziwą przestrzeń dla życia, realizacji siebie, wspólnoty i autentycznego braterstwa.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI