Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Misjonarze nowej ewangelizacji

· Orędzie Papieża na Światowy Dzień Młodzieży 2013 r. ·

«Zaangażowanie misyjne jest istotnym wymiarem wiary: nie jest się wierzącymi bez ewangelizowania». Tak pisze Benedykt XVI w orędziu na XXVIII Światowy Dzień Młodzieży, który odbędzie się w Rio w lipcu 2013 r. W perspektywie oczekiwanego spotkania kościelnego Papież zachęca młodych katolików, by prowadzili działalność misyjną wśród licznych rówieśników, którzy «zagubili sens swojego życia», wskazując w szczególności dwie dziedziny, w których «zaangażowanie misyjne musi być jeszcze bardziej czujne»: są nimi świat przekazu, a zwłaszcza «kontynent cyfrowy», a także ludzie przemieszczający się z krajów do krajów.

Odnośnie do internetu Papież powiedział, że w jego przekonaniu może on pomóc Kościołowi w docieraniu do młodych pokoleń i wzywa właśnie te ostatnie do dobrego przygotowania się, «z taką samą sumiennością, z jaką specjalista w zakresie informatyki poznaje system operacyjny komputera». Przede wszystkim Benedykt XVI zaleca «wprowadzenie w kulturę tego nowego środowiska przekazu i informacji» wartości życia chrześcijańskiego. Dlatego wzywa do «mądrego korzystania z tego środka, z uwzględnieniem zagrożeń, które są z nim związane, a zwłaszcza uzależnienia, mylenia świata rzeczywistego z wirtualnym, zastępowania bezpośredniego spotkania i dialogu z osobami kontaktami w sieci».

W odniesieniu do drugiej dziedziny Papież podkreśla, że dziś «coraz liczniejsi młodzi ludzie podróżują zarówno po to, by zdobywać wiedzę, jak i w poszukiwaniu pracy bądź rozrywki». Myśli jednak również o «wszystkich ruchach migracyjnych, w ramach których miliony osób, często młodych, przenoszą się, zmieniają region lub kraj z przyczyn ekonomicznych lub społecznych». Według Papieża «również te zjawiska mogą stać się opatrznościowymi okazjami do szerzenia Ewangelii». A zatem to młodzież powinna angażować się w «dawanie świadectwa wiary również w tych kontekstach».

Zadanie misyjne będzie zresztą tematem spotkania w brazylijskiej metropolii: «Idźcie i nauczajcie wszystkie narody» (Mt 28, 19). Benedykt XVI uściśla, że słowo «narody» oznacza «także różne dziedziny życia: rodziny, dzielnice, środowiska nauki i pracy, grupy przyjaciół i miejsca, gdzie spędza się wolny czas». Ponawiając zaproszenie do licznego udziału w lipcowym spotkaniu Papież wskazał jako symbol brazylijskiego ŚDM «słynną figurę Chrystusa Zbawiciela, dominującą» nad miastem: «Jego otwarte ramiona są znakiem serdeczności, z jaką Pan przyjmie wszystkich, którzy do Niego przybędą».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI