Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Misja twarzą w twarz

· Papież wzywa do większej popularyzacji Akcji Katolickiej i do tego, by nie klerykalizować świeckich ·

Wezwanie do „większej popularyzacji Akcji Katolickiej” i do tego, by nie klerykalizować świeckich, skierował Papież do uczestników międzynarodowego forum tej organizacji, których przyjął w Watykanie w czwartek 27 kwietnia rano. W długim i wielowątkowym przemówieniu, wygłoszonym po hiszpańsku Papież zachęcił w szczególności „do doceniania misji twarzą w twarz, nieprogramowanej, bądź misyjnej działalności wspólnoty”.

W swoim przemówieniu Franciszek nawiązał do charyzmatu Akcji Katolickiej, jakim jest „formowanie świeckich” potrafiących brać na siebie „odpowiedzialność w świecie” i wyraził uznanie dla decyzji o odnowie, która została podjęta w 150-lecie działalności, wybierając jako magna charta „Evangelii gaudium”. Następnie przypomniał „cztery filary bądź nogi” - modlitwę, formację, ofiarę i apostolat – które wyróżniają organizację. „W zależności od momentu swojej historii – powiedział – stawiała ona najpierw jedną nogę, a potem kolejne”. W chwili obecnej wskazał jako „cechę wyróżniającą, nogę stawianą najpierw” apostolat. Lecz, przestrzegł, „nie odbywa się to ze szkodą dla innych rzeczy”. Istotnie, „apostolat misyjny” potrzebuje również „modlitwy, formacji i ofiary. Widać to wyraźnie w Aparecidzie”, gdzie „jest integrujący dynamizm w misji”. A ponieważ, mówił Papież, „misja nie jest zadaniem jednym z wielu”, lecz „jest głównym zadaniem”, jest „kwestią życiową uaktualnienie zaangażowania na rzecz ewangelizacji, docieranie do wszystkich, we wszystkich miejscach, przy wszystkich okazjach, na wszystkich peryferiach egzystencjalnych, naprawdę, a nie tylko przez sformułowanie zasad”. Oznacza to zrewidowanie planów formacji, form apostolatu, a nawet modlitwy. Mówiąc krótko, według Papieża należy „porzucić stare kryterium: bo tak zawsze robiliśmy”. Przy czym jak dawniej Akcja Katolicka „musi brać na siebie całą misję Kościoła wraz z wielkoduszną przynależnością do Kościoła diecezjalnego, poczynając od parafii”. Następnie Franciszek wyodrębnił działających - „są nimi wszyscy bez wyjątku” - i adresatów działań - „wszystkich ludzi i wszystkie peryferie” - i sposoby działania - „wśród ludu” - organizacji, wskazując jako „projekt” do realizacji model „Akcji Katolickiej, która wychodzi”. Co, jak wyjaśnił, oznacza: „otwartość, wielkoduszność, spotkanie z rzeczywistością poza czterema murami instytucji” i „rezygnację z nadmiernego kontrolowania rzeczy i programowania rezultatów”. Stąd przestroga, by nie ulegać „pokusie strukturalizmu”. Przeciwnie, trzeba „być miejscem spotkania dla pozostałych charyzmatów instytucjonalnych i ruchów, które istnieją w Kościele, bez obawy utraty tożsamości”. Również dlatego, zakończył, że choć mówi się, „że Akcja Katolicka jest ramieniem hierarchii”, to „nie stanowi to prerogatywy pozwalającej patrzyć na innych z góry, lecz jest odpowiedzialnością, która wymaga wierności i konsekwencji”.

Przemówienie Papieża 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI