Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Miłość Chrystusa jest dla każdego człowieka

· Msza Papieża w Domus Sanctae Marthae z niektórymi pracownikami Watykanu ·

Także dziś rano, w sobotę 23 marca, Papież Franciszek zaprosił na poranną Mszę św. w kaplicy w Domus Sanctae Marthae niektórych pracowników Państwa Watykańskiego. I tak wzięła w niej udział druga grupa pracowników zajmujących się ogrodami i oczyszczaniem terenu, zatrudnianych przez Gubernatorat Państwa Watykańskiego, którzy nie mogli uczestniczyć razem ze swoimi kolegami z pracy w Mszy św. odprawionej przez Papieża w piątek rano, o czym zamieściliśmy wiadomość we wczorajszym wydaniu. Byli obecni oprócz nich także niektórzy pracownicy szklarni i ok. 15 sióstr pobożnych uczennic Boskiego Mistrza, które pełnią posługę w centrali telefonicznej Państwa Watykańskiego.

W homilii Ojciec Święty przedstawił krótką refleksję na temat czytań liturgicznych tego dnia, a w szczególności fragmentu Ewangelii św. Jana (11, 45-56), gdzie czytamy słowa najwyższego kapłana Kajfasza wypowiedziane do arcykapłanów i faryzeuszy, zgromadzonych w Sanhedrynie, i komentarz Ewangelisty: „Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”. Jezus umarł za swój lud i umarł za wszystkich. Ale tego – zauważył Papież – nie należy pojmować w sensie ogólnym: oznacza to, że Jezus umarł za każdego jednego człowieka. Każdy chrześcijanin winien zatem powiedzieć: „Chrystus umarł za mnie”.

To jest najwyższy przejaw miłości Jezusa do każdego człowieka. A świadomość tej miłości – podkreślił Papież Franciszek – winna rodzić wdzięczność. Wdzięczność tak bardzo głęboką i żarliwą, że mogłaby nawet przemienić się w łzy radości na obliczu każdego wiernego.

Razem z Papieżem koncelebrowali kard. Raúl Eduardo Vela Chiriboga, arcybiskup senior Quito w Ekwadorze, abp Lorenzo Baldisseri, sekretarz Kolegium Kardynalskiego i Kongregacji ds. Biskupów, księża prałaci Alfred Xuereb i Battista Ricca, dyrektor Domus Sanctae Marthae. Wśród obecnych były także siostry z Domus i sekretarz papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej Guzmán Carriquiry z małżonką.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI