Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Miłosierdzie, które wyzwala

· W orędziu bożonarodzeniowym Franciszek podkreśla, że pokój jest darem, o który należy prosić i który trzeba budować, a w święto św. Szczepana przypomina o współczesnych męczennikach za wiarę ·

«Tylko miłosierdzie Boga może wyzwolić ludzkość z licznych form zła, niekiedy potwornych, które rodzi egoizm». W Boże Narodzenie roku świętego poświęconego właśnie miłosierdziu Papież Franciszek, kierując tradycyjne orędzie do miasta i świata, potwierdził znaczenie łaski Bożej, jedynej – wyjaśnił – która «może nawrócić serca i otworzyć drogi wyjścia z sytuacji po ludzku nierozwiązywalnych».

Przemawiając z loggii Błogosławieństw Bazyliki Watykańskiej w piątek 25 grudnia w południe, Papież przypomniał, że «tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja». Podobnie «tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się pokój».

Mimo tego nie brak jednakże sytuacji konfliktowych, które Franciszek wyliczył, kierując myśli ku najbardziej bolesnym sytuacjom, które ludzkość przeżywa w różnych miejscach planety. Począwszy od miejsca, «gdzie przyszedł na świat Syn Boga», tej Ziemi Świętej, gdzie «wciąż trwają napięcia i konflikty. Oby Izraelczycy i Palestyńczycy – powiedział z nadzieją - mogli wznowić bezpośredni dialog i osiągnąć porozumienie, które pozwoli, by dwa ludy współistniały w zgodzie, przezwyciężając konflikt, który ma poważne reperkusje w całym regionie».

Następnie prosił Pana, aby «porozumienie osiągnięte w łonie Organizacji Narodów Zjednoczonych zdołało jak najszybciej sprawić, że ucichnie szczęk broni w Syrii i będzie można zaradzić bardzo poważnemu kryzysowi humanitarnemu, przeżywanemu przez umęczoną ludność». Podobnie «pilną rzeczą jest, aby porozumienie w sprawie Libii spotkało się z poparciem wszystkich».

Następnie skierował apel do wspólnoty międzynarodowej, aby ustały okrutne walki w Iraku, Jemenie i Afryce subsaharyjskiej. Po przypomnieniu «niedawnych masakr, do których doszło w przestrzeni powietrznej Egiptu, w Bejrucie, Paryżu, Bamako i Tunisie», Franciszek wyraził nadzieję na przyszłość opartą na zgodzie w Demokratycznej Republice Konga, Burundi, Sudanie Południowym, a także na Ukrainie i w Kolumbii. Po czym wyraził «swoją bliskość najbardziej bezbronnym, zwłaszcza dzieciom żołnierzom, kobietom, które padają ofiarą gwałtu, ofiarom handlu ludźmi i handlu narkotykami», a także tym, «którzy uciekają przed nędzą lub wojną» i więźniom.

Poprzednio, w nocy 24 grudnia, odprawiając Mszę św. w Bazylice św. Piotra, Papież zachęcił do przeżywania Bożego Narodzenia z umiarem i prostotą, jako powrót do tego, co istotne.

A podczas spotkania na «Anioł Pański» 26 grudnia, w święto św. Szczepana, przypomniał o licznych męczennikach prześladowanych jeszcze dziś z powodu wiary.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI