Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Miłosierdzie Boże nikogo nie wyklucza

· Papież Franciszek do biskupów z Konferencji Episkopatu Polski przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum” ·

Osoby rozwiedzione i żyjące w separacji stanowią duszpasterskie wyzwanie dla Kościoła. Dlatego trzeba zastanowić się nad tym, jak zaopiekować się nimi, aby nie czuły się wykluczone z Bożego miłosierdzia. Mówił o tym Papież Franciszek dziś rano, w piątek 7 lutego, do biskupów polskich, którzy przybyli z wizytą ad limina Apostolorum. Dziś małżeństwo „często jest uważane za rodzaj satysfakcji uczuciowej – stwierdził Papież – która może przybierać dowolne formy i zmieniać się odpowiednio do wrażliwości każdego. 

Niestety, ta wizja wpływa również na mentalność chrześcijan, powodując, że z łatwością uciekają się do rozwodu bądź faktycznej separacji”. Tych osób Kościół nie może wszak opuszczać. Dlatego „pasterze – podkreślił – muszą zastanawiać się nad tym, jak otoczyć opieką osoby żyjące w takiej sytuacji, aby nie czuły się wykluczone z miłosierdzia Bożego, z miłości braterskiej innych chrześcijan i z troski Kościoła o ich zbawienie; nad tym, jak im pomóc, aby nie porzuciły wiary i wychowywały swoje dzieci w pełni życia chrześcijańskiego”.

Poświęcenie uwagi rodzinie to jedno z napomnień pasterskich, skierowanych przez Ojca Świętego do polskich hierarchów, którzy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, jakie mogą stanowić zagrożenie nawet dla „wielkiego potencjału wiary, modlitwy, miłości i praktyki chrześcijańskiej”, w które bogaty jest Kościół w Polsce.

Nawiązując do obchodów najbliższego Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie, w 2016 r., Papież wskazał na problem młodych ludzi, którym w świecie coraz lepiej wyposażonym w narzędzia informatyczne, zdolne przezwyciężyć wszelkie trudności komunikacyjne, grozi utrata poczucia znaczenia relacji międzyludzkich. Dlatego konieczne jest ukierunkowywanie ich ku różnego rodzaju stowarzyszeniom i ruchom, „których duchowość jest oparta na Słowie Bożym, na liturgii, na życiu wspólnotowym i świadectwie misyjnym”.

Biskup Rzymu zachęcał także biskupów polskich, aby poświęcili szczególną uwagę promocji powołań do kapłaństwa i do życia konsekrowanego, a przede wszystkim formacji nowych kapłanów, ożywianych duchem misyjnym, który poprowadzi ich do wychodzenia i spotykania ludzi, którzy jeszcze oczekują na zwiastowanie Ewangelii. Wreszcie Papież Franciszek prosił hierarchów, aby zawsze podsycali u wiernych tę „fantazję miłości”, która pobudza do solidarności z ubogimi.

Papież Franciszek do biskupów z Konferencji Episkopatu Polski

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

13 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI