Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Miłość potrzebuje prawdy

· Rotę Rzymską Papież prosi o poświęcanie większej uwagi narzeczonym i młodym małżeństwom ·

Konieczny jest nowy katechumenat, by przygotować się do małżeństwa

 “Relacja między wiarą i małżeństwem”, a w szczególności “perspektywy wiary nieodłącznie związane z ludzkim i kulturalnym kontekstem, w którym kształtuje się pragnienie małżeństwa”, znalazły się w centrum przemówienia skierowanego przez Papieża Franciszka do sędziów, adwokatów i współpracowników Trybunału apostolskiego Roty Rzymskiej, których przyjął w sobotę 21 stycznia rano z okazji inauguracji roku sądowego.

Formacja i towarzyszenie to dwa pojęcia, wokół których Papież rozwinął swoją refleksję, wychodząc z założenia, że „niezwykle konieczne jest pogłębienie relacji między miłością i prawdą”, ponieważ – wyjaśnił cytując encyklikę „Lumen fidei” swojego poprzednika Benedykta XVI - „miłość potrzebuje prawdy”.

W związku z tym Franciszek powiedział, że jest świadomy faktu, iż „rozpowszechniona mentalność usiłuje zasłonić dostęp do odwiecznych prawd”, wywierając wpływ również na „postawy i zachowania chrześcijan”. I „kontekst ten, ubogi w wartości religijne i wiarę z konieczności warunkuje również zgodę małżeńską”. To dlatego, powiedział Papież, „w obliczu tej sytuacji należy znaleźć właściwe środki zaradcze”. Pierwszy z nich to „formacja młodzieży poprzez przygotowanie, mające na celu odkrycie na nowo małżeństwa i rodziny w zamyśle Boga”. Również dlatego, że „dziś bardziej niż kiedykolwiek to przygotowanie jawi się jako autentyczna okazja do ewangelizacji dorosłych i, często, tzw. dalekich”. Stąd zachęta do pracowników i odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzinne, aby starali się nadawać „coraz większą skuteczność kursom przygotowawczym do małżeństwa”, z czym wiąże się „konieczność 'nowego katechumenatu'. Odpowiadając na postulaty wyrażone przez ojców ostatniego Synodu – powiedział – trzeba pilnie wprowadzać w życie to, co zostało już przedstawione w 'Familiaris consortio'”.

Drugim środkiem zaradczym jest „pomaganie młodym parom na dalszej drodze w wierze i w Kościele również po zawarciu małżeństwa”. Tak więc, według Franciszka, należy „opracować projekt formacji dla młodych małżonków, biorąc pod uwagę inicjatywy mające na celu pogłębienie świadomości otrzymanego sakramentu”. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI