Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Miłość jako rękodzieło

· Msza św. w Domu św. Marty ·

Bóg przygotowuje drogę dla każdego człowieka. Czyni to z miłością: «miłością rzemieślniczą», ponieważ przygotowuje ją sam dla każdego z osobna. I jest gotów do działania za każdym razem, kiedy drogę należy skorygować, tak właśnie jak czynią mama i tata. Taką refleksję przedstawił Papież Franciszek w poniedziałek 13 stycznia rano podczas Mszy św. odprawianej w kaplicy Domu św. Marty.

Papież nawiązał do epizodu z Ewangelii św. Marka (1, 14-20), który opowiada, że Jezus po uwięzieniu Jana poszedł do Galilei, co sprawiało wrażenie, iż chce rozpocząć nowy etap drogi. «I głosi Ewangelię – zauważył Papież – tymi samymi słowami co Jan: czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się. To samo co mówił Jan, mówi Jezus. Jan przygotował drogę Jezusowi. I Jezus nią idzie».

«Przygotowanie dróg, również przygotowanie naszego życia jest właściwością Boga, miłości Boga do każdego z nas», wyjaśnił Biskup Rzymu. «On – kontynuował – nie czyni nas chrześcijanami przez rozmnażanie spontaniczne. On przygotowuje naszą drogę, przygotowuje nasze życie, dużo wcześniej». I nawiązując w dalszym ciągu do fragmentu Ewangelii, dodał: «Wydaje się, że Szymon, Andrzej, Jakub, Jan zostali wybrani definitywnie»; lecz to nie oznacza, że od tego momentu są również «definitywnie wierni». W rzeczywistości to właśnie oni popełniają błędy: składają propozycje «niechrześcijańskie Panu», faktycznie zapierają się Go. A Piotr bardziej niż inni. Przestraszyli się, wyjaśnił Papież, i «poszli sobie, opuścili Pana».

Jest to dzieło przygotowania, powiedział Ojciec Święty, którego Jezus dokonuje od wielu pokoleń. A na potwierdzenie tego Papież powołał się na przypadek Anny, drugiej żony Elkany, o której mówiło pierwsze czytanie liturgiczne (por. 1 Samuele 1, 1-8). Kobieta owa, «bezdzietna, płakała», kiedy druga żona, Peninna, która miała dzieci, wyśmiewała się z niej. Lecz w płaczu Anny było przygotowanie do narodzin wielkiego Samuela. «W ten sposób Pan – podkreślił Papież – przygotowuje nas od wielu pokoleń. A kiedy sprawy nie mają się dobrze, On miesza się do historii» i zaprowadza porządek. Nawet w genealogii Jezusa, przypomniał, są «grzesznicy i grzesznice. Lecz jak postąpił Pan? Wtrącił się; skorygował drogę; uporządkował sprawy. Pomyślmy o wielkim Dawidzie, wielkim grzeszniku, a potem wielkim świętym. Pan wie. Kiedy Pan mówi nam: umiłowałem cię miłością wieczną, ma na myśli właśnie to. Od wielu pokoleń Pan myślał 'jako my'». Toteż towarzyszy nam doznając takich samych uczuć, kiedy zawieramy związek małżeński, kiedy oczekuje się dziecka: w każdym momencie naszej historii «czeka na nas i nam towarzyszy».

«To jest – powtórzył Papież – odwieczna miłość Pana. Odwieczna, lecz konkretna. Miłość również rękodzielnicza, bo On tworzy historię i przygotowuje drogę dla każdego z nas. I to jest miłość Boga».

Następnie Papież zwrócił się do grupy kapłanów, którzy z nim koncelebrowali z okazji 60-lecia święceń, i powiedział: «Wy myślicie o swoich 60 latach kapłaństwa. Ile rzeczy się wydarzyło. Ile rzeczy. Pan przygotował drogę również dla tych, których my nie znamy, lecz On zna». On jest «Panem, który przygotowuje, który kocha nas od zawsze i nigdy nas nie opuszcza». Być może – przyznał - «jest to akt wiary niełatwy do wierzenia, to prawda. Nasza racjonalność sprawia bowiem, że mówimy: ale dlaczego Pan, który ma do czynienia z tyloma osobami, miałby myśleć o mnie?». A jednak On «przygotował mi drogę przez nasze mamy, nasze babcie, naszych ojców, naszych dziadków, naszych pradziadków, przez wszystkich: Pan tak czyni. To jest Jego miłość: konkretna, wieczna i również rękodzielnicza».

«Módlmy się – wezwał na koniec – prosząc o tę łaskę, byśmy mogli zrozumieć miłość Boga. Lecz nigdy się tego nie rozumie, nigdy! Czuje się, płacze się, ale żeby zrozumieć, to się nie rozumie. To również mówi nam, jak wielka jest ta miłość».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI