Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Miliony uchodźców z powodów klimatycznych

· Ziemie coraz bardziej wyschnięte i nie nadające się do życia ze względu na globalne ocieplenie spowodują masową ucieczkę ·

Ucieczka od wojny, ubóstwa i terroryzmu – ale nie tylko. Za kilkadziesiąt lat migranci będą uciekać także z ziem coraz bardziej nie nadających się do życia, zbyt wyschniętych, by można je było uprawiać, z powietrzem zbyt dusznym do oddychania. 

Z Afryki Północnej oraz z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, z części świata, która gości ponad pół miliarda osób, rozpocznie się nowa ucieczka w kierunku północy, która będzie napierać na europejskie wybrzeża. Jest to wina zmiany klimatycznej, która powoduje szybki wzrost „gorączki” planety. Według źródeł Narodów Zjednoczonych, już w 2020 r. pustynnienie spowoduje nie mniej niż 50 milionów tak zwanych „uchodźców klimatycznych”. Ale liczby mogą okazać się o wiele wyższe, jeśli uwzględni się, jak będzie zachowywał się termometr w nieco dalszej dalszej przyszłości. Naukowcy usiłowali określić możliwe scenariusze i stanęli wobec obrazu, który bynajmniej nie jest różowy. Nawet jeśli wzrost globalnej temperatury byłby utrzymany na poziomie dwóch stopni w porównaniu z epoką przedindustrialną – co jest celem wyznaczonym na arenie międzynarodowej przez COP 21, na szczycie ONZ w Paryżu na temat klimatu, w grudniu ub. roku – na terenach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej temperatura wzrośnie o co najmniej 4 stopnie. Do połowy wieku, oceniają eksperci, latem temperatura nie spadnie nigdy poniżej 30 stopni w nocy, osiągając nawet 46 stopni w ciągu dnia. Pod koniec tego wieku temperatura podczas najcieplejszych dni mogłaby wzrosnąć aż do 50 stopni. Innym zagrożeniem dla lokalnych społeczności są intensywniejsze fale gorąca, ale także długotrwałe. W konsekwencji w wielu krajach, nade wszystko najuboższych, ziemia staje się każdego dnia bardziej sucha, powiększają się pustynie, bydło zdycha, zasoby wody zmniejszają się lub się zanieczyszczają. A woda pitna, przewidują analitycy, stanie się towarem coraz rzadszym i trudno dostępnym.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI