Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Milcząca siła, która zwycięża hałaśliwe moce

· Rozważanie podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI ·

W ubóstwie dziecka, które się rodzi, przejawia się milcząca siła prawdy i miłości, zwyciężająca hałaśliwe moce świata. Taki jest sens bożonarodzeniowej refleksji, przedstawionej przez Papieża w środę 19 grudnia rano podczas ostatniej w tym roku audiencji generalnej.

Papież mówił o wierze Dziewicy Maryi, która zaczęła się objawiać w tajemnicy Zwiastowania, a słowa pozdrowienia, skierowanego do Niej przez Anioła nazwał «zachętą do radości». Radości, która zapowiada koniec smutku panującego w świecie z powodu ograniczeń życia, cierpienia, śmierci, zła, wszystkiego tego, co «zdaje się przysłaniać światło boskiej dobroci». Radości związanej oczywiście ze zbliżającym się przyjściem Pana między ludzi.

Aby pojąć sens tego przyjścia Pana między ludzi, trzeba  jednakże  – przestrzegł Benedykt XVI – przyjąć taką samą postawę słuchania jak Maryja w obliczu zwiastowania anielskiego i, tak jak Ona, otworzyć drzwi Stwórcy. Trzeba też w wolny sposób poddać się «otrzymanemu słowu, Bożej woli w posłuszeństwie wiary». Tutaj również stajemy o obliczu mroków tajemnicy i słowo «jest trudne, prawie niemożliwe do przyjęcia».

Właściwą postawą jest znowu ta, którą przyjęli Maryja i Jej małżonek Józef,  akceptując tajemniczą odpowiedź Jezusa, kiedy szukali Go z niepokojem, po czym dotarli do świątyni, gdzie był pogrążony w dyskusji z nauczycielami: «Czy nie wiedzieliście – zacytował  Ewangelię  św. Łukasza -  że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»

A zatem «głęboka pokora posłusznej wiary Maryi, która przyjmuje również to, czego nie rozumie w działaniu Boga, pozwalając, by Bóg otworzył Jej umysł i serce» stanowi propozycję Benedykta XVI dla współczesnego człowieka, by obchodzić i przeżywać w sposób bardziej świadomy święta Bożego Narodzenia. Chciał także przypomnieć, że «chwała Boża nie przejawia się w triumfie i władzy królewskiej, nie lśni w znanym mieście, w wystawnym pałacu», lecz  objawia się właśnie «w ubóstwie dziecka».

«Wszechmoc Boga — powiedział na zakończenie — również w naszym życiu, działa często przez milczącą siłę prawdy i miłości».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

7 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI