Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Migrantom należy zapewnić prawa ludzkie, a nie tylko miliardy

· ​Europa zabezpiecza dodatkowe fundusze dla krajów pochodzenia migrantów, lecz organizacje humanitarne domagają się zapewnienia standardów w zarządzaniu napływającymi falami ·

W planie dotyczącym migrantów przedstawionym przez Komisję Europejską kryją się niebezpieczeństwa. Zwiększa się fundusze, ale według organizacji humanitarnej OXFAM, europejski plan zawiera „ryzyko zlecenia krajom trzecim kontroli europejskich granic, pozostawiając dziesiątki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci uciekających przed wojną, prześladowaniami i głodem bez ochrony i obrony, których potrzebują”. Niecałe dwa miesiące po prezentacji „migration compact” ze strony Włoch, które promowały współpracę z krajami pochodzenia migrantów i tranzytowymi, spoza Unii Europejskiej, Bruksela proponuje innowacyjne narzędzia finansowe i asygnuje 65 mld euro.

Plan strategiczny, który będzie dyskutowany na najbliższym spotkaniu Rady szefów państw i rządów pod koniec czerwca, ma na celu ograniczanie napływu migrantów do Europy poprzez projekty finansowane z budżetu UE, ale także przez pojedyncze kraje Unii i, dzięki gwarancjom udzielanym przez Europejski Bank Inwestycyjny – BEI, przewiduje udział także osób prywatnych. Beneficjentami są przede wszystkim kraje afrykańskie i Bliskiego Wschodu. Celem jest wzrost liczby repatriacji, umożliwienie proszącym o azyl i uchodźcom pozostanie bliżej swojego kraju. Deklarowanym zamiarem w dłuższym okresie jest wspieranie rozwoju krajów trzecich, eliminując w ten sposób u korzenia przyczyny nielegalnej migracji. Zasoby, o których jest mowa, zostaną połączone z funduszem UE dla Afryki, stworzonym w listopadzie ub. roku na międzynarodowym szczycie liderów europejskich i afrykańskich, który odbył się w La Valetcie na Malcie. W tym przypadku obiecano 1,8 mld euro, także z udziałem UE i pojedynczych krajów, z dodatkowym finansowaniem wysokości jednego miliarda z wkładu wspólnotowego Funduszu Europejskiego na rzecz rozwoju i innych krajów.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI