Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Migranci wyzyskiwani i wykorzystywani seksualnie przy współwinnym milczeniu

· Oskarżenie ze strony Papieża w przesłaniu do forum społecznego w Meksyku ·

Przemiana społeczeństwa, naznaczonego „kulturą odrzucania”, powinna zacząć się od „odrzucenia wszelkiej niesprawiedliwości”. Poczynając od niesprawiedliwości w stosunku do migrantów, uchodźców i przesiedleńców, którzy dziś są systematycznie „ignorowani, wykorzystywani, gwałceni i poddawani nadużyciom przy współwinnym milczeniu wielu”. Tego domaga się Papież Franciszek od uczestników VIII Światowego Forum Społecznego na temat Migracji, które odbywa się w dniach od 2 do 4 listopada w stolicy Meksyku.

W przesłaniu skierowanym na rozpoczęcie prac Papież przypomina, że „działanie przekształcające” struktury społeczne nie może ograniczać się do „ujawniania niesprawiedliwości” – konieczne jest bowiem „szukanie konkretnych i możliwych do zastosowania modeli rozwiązań oraz wyjaśnianie ról i odpowiedzialności wszystkich podmiotów”. Zwłaszcza w zakresie migracji, zjawiska, które cechuje szczególna „złożoność”, niezbędna jest „wnikliwa i wspólna refleksja”, nastawiona na „łączenie różnych perspektyw”. W tym kierunku zmierza inicjatywa wspólnoty międzynarodowej, „która od paru lat angażuje się w rozwijanie dwóch procesów konsultacji i negocjacji”, mających za cel „przyjęcie dwóch paktów światowych, z których jeden dotyczy bezpiecznej, uregulowanej i legalnej migracji, a drugi uchodźców”.

Jako „przyczynek” do tych działań Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka opracowała dokument zawierający 20 punktów działania na rzecz paktów globalnych, „który – jak podkreśla przesłanie – popiera szereg środków skutecznych i wiarygodnych”, które mogą dać „odpowiedź adekwatną do wyzwań, jakie pojawiają się obecnie”. Osnuty wokół czterech czasowników – przyjmować, chronić, promować i integrować –

tekst wskazuje na szereg konkretnych zasad i przedsięwzięć, które, jak zwraca uwagę Papież, w znacznej mierze zgodne są z „deklaracjami, jakie organizacje społeczeństwa obywatelskiego podpisały z intencją wnoszenia wkładu w proces zapoczątkowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych”, i zbieżne z ostatecznymi sformułowaniami paktów globalnych.

Pomimo ich ograniczeń i niewiążącej natury pakty te stanowią zatem „ramy odniesienia dla propozycji politycznych i praktycznych przedsięwzięć”.

Toteż wymagają „koordynowania wysiłków wszystkich podmiotów”, wśród których Kościół, jak zapewnia, jest na pierwszej linii. „Ta współpraca – zwraca uwagę przesłanie – wymagana jest dla ulepszenia dwustronnych i wielostronnych umów w zakresie migracji”; a „to można uzyskać jedynie w wyniku przejrzystego, szczerego i konstruktywnego dialogu między wszystkimi podmiotami, przy poszanowaniu ról i odpowiedzialności każdego”.

Dlatego Franciszek zachęca „organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ruchy ludowe do współpracy w masowym upowszechnianiu tych punktów paktów globalnych, które mają na celu integralną promocję ludzką migrantów i uchodźców”. A także wzywa, „aby angażować się w promowanie bardziej sprawiedliwego rozdziału odpowiedzialności w zakresie pomocy osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom”. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na „ofiary handlu ludźmi”, co do których powinny być podejmowane „wszelkie konieczne wysiłki” w celu „ich uwolnienia i rehabilitacji”.

Przesłanie wideo Papieża w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI