Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Migranci wartością dodatkową

· Pięć katolickich organizacji pisze do kandydatów w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego ·

„Patrzeć na migracje z myślą o Europie” to tytuł otwartego listu, jaki Fundacja Migrantes, włoski Caritas, Ośrodek Astalli w Rzymie, Fundacja Missio oraz FOCSIV (Federacja Chrześcijańskich Organizacji Międzynarodowej Służby Wolontariatu) skierowały do kandydatów do mających się odbyć wkrótce wyborów do Parlamentu Europejskiego. „W tych latach kryzysu ideału zjednoczonej Europy – czytamy w dokumencie – kierowanie migracjami bardziej niż kiedykolwiek dotąd pomaga nam zrozumieć, jakie perspektywy chcemy dać naszej wspólnej przyszłości. 

W kwestii migracji ścierają się wyraźnie dwie różne idee Europy. Pierwsza skupia się na potrzebie bezpieczeństwa: jest to Europa stara i zamknięta, pełna uraz, egoistyczna i ksenofobiczna. Niemal jakby głównymi winnymi kryzysu byli migranci, podczas gdy jego przyczyny są zupełnie inne, należy ich upatrywać zwłaszcza w modelu ekonomicznym i finansowym”. Według organizacji podpisanych pod listem, „jest to wizja samobójcza, biorąc pod uwagę perspektywy demograficzne Europy, postępujący kryzys społeczny i ekonomiczny i to, co dzieje się na naszych granicach, w szczególności na Morzu Śródziemnym i w Afryce”.

Druga to „wizja bardziej dynamiczna, otwarta, śmiała, ukierunkowana na integralny rozwój ludzki i na wspólne dobro. Wizja potwierdzająca wartości, które dały początek Unii Europejskiej: budowanie pokoju i solidarności między narodami”. W takiej Europie „migranci stanowią wartość dodatkową, bowiem uczestniczą w emancypacji społecznej i demokratycznej, w odnowie gospodarczej i w nowych relacjach współpracy z krajami pochodzenia i do których migrują”.

Od kandydatów oczekuje się, aby popierali politykę europejską, na którą składają się przede wszystkim „działania na rzecz przyjmowania migrantów, opartego na poszanowaniu praw człowieka i na szerokiej sieci usług w zakresie pomocniczości przy udziale wspólnot lokalnych, wypracowanie rozwiązań będących alternatywą dla ośrodków i nieludzkiego przetrzymywania administracyjnego”. Potrzebne są programy ochrony socjalnej i humanitarnej, programy walki z handlem istotami ludzkimi, uznanie prawa do azylu i włączenia w społeczeństwo.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI