Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Migracje pośród współpracy i rozwoju

· ​Został opublikowany dokument końcowy VII Światowego Kongresu Duszpasterstwa ·

W drodze z migrantami i uchodźcami. „Kościół stara się zrozumieć przyczyny leżące u źródeł migracji, a także pracować nad przezwyciężeniem negatywnych skutków i ukazywać pozytywne efekty dla wspólnot, z których pochodzą migranci, dla tych, w których przebywają czasowo, i docelowych”. Te słowa Papieża, wypowiedziane przy okazji ostatniego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, stały się podstawą dokumentu końcowego VII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów. Opublikowany w tym tygodniu przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących tekst powstał dzięki współpracy 300 uczestników, przybyłych do Rzymu z ponad 90 krajów listopadzie ubiegłego roku, aby rozważać temat: „Współpraca i rozwój w duszpasterstwie migracyjnym”. Dokument podzielony jest na trzy części, można się z nim zapoznać na portalu internetowym dykasterii (www.pcmigrants.org). W pierwszej opisany jest kongres z najdrobniejszymi szczegółami, druga poświęcona jest rezultatom, wynikłym z prac, trzecia zawiera szereg spostrzeżeń, czynionych przez uczestników.

Antonio Maria Vegliò

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI