Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Mieniąca się iluzja bożków

· Podczas audiencji generalnej Papież przestrzega przed pokusami sukcesu, władzy i pieniądza ·

„Sukces, władza i pieniądze” są „wielkimi bożkami, odwiecznymi pokusami”, przed którymi Papież przestrzegł podczas audiencji generalnej w środę 8 sierpnia w Auli Pawła VI. Kontynuując katechezy na temat Dekalogu, Papież pogłębił jeszcze raz temat bałwochwalstwa, o którym mówi pierwsze przykazanie, skupiając się w szczególności na „bożku par excellence, złotym cielcu” i jego „mieniącej się iluzji”, o czym mówi Księga Wyjścia (32, 1-8).

Po zarysowaniu kontekstu omawianego epizodu biblijnego na „pustyni, gdzie lud oczekuje na Mojżesza, który wszedł na górę”, Papież wyjaśnił, że pustynia jest symbolem „życia ludzkiego, którego kondycja jest niepewna i pozbawiona nienaruszalnych gwarancji”. A ponieważ Mojżesz na górze „pozostał 40 dni, ludzie stracili cierpliwość”, bo brakowało „punktu odniesienia: lidera, przywódcy, dającego poczucie bezpieczeństwa przewodnika”. Dlatego lud, wpadając w pułapkę, zaczął się domagać „boga widzialnego, dającego utożsamienie i kierownictwo” i zażądał od Arona, by uczynił „boga, który by szedł przed nami”, czyli „przywódcę, lidera”, zważywszy na to, że „ludzka natura, by uciec przed niepewnością, szuka religii „własnej roboty”,

Istotnie, skomentował Papież, przechodząc do refleksji nad teraźniejszością, „jeśli Bóg się nie pokazuje, robimy sobie boga dostosowanego do naszych potrzeb”. Takiego jak sporządzony przez Arona „złoty cielec”, czyli „symbol wszystkich pragnień, które dają złudzenie wolności, a tymczasem zniewalają, bo bożek zawsze zniewala. Jest urok i ciebie to pociąga. Ten urok węża, który patrzy na ptaszka, ptaszek nieruchomieje, nie może się poruszyć i wąż go zjada”, dodał przedstawiając ten plastyczny obraz. Lecz dla Franciszka „wszystko rodzi się z niezdolności do zaufania Bogu, uznania Go za jedyne źródło bezpieczeństwa”. Zresztą „odniesienie do Boga daje nam siłę w słabości, w niepewności, a także w przemijalności”. Natomiast „bez prymatu Boga łatwo popada się w bałwochwalstwo i człowiek zadowala się nędznymi pociechami”.

Stąd zalecenie, by przyjmować w życiu „Boga Jezusa Chrystusa, który był bogaty i dla nas stał się ubogi”. Tylko w ten sposób, zapewnił Papież, „odkrywa się, że uznanie własnej słabości nie jest nieszczęściem, lecz warunkiem otwarcia się na Niego, który jest naprawdę silny”. Istotnie, zakończył, zostaliśmy uzdrowieni właśnie przez słabość człowieka, który był Bogiem, przez Jego rany. I przez nasze słabości możemy otworzyć się na zbawienie Boże”.

Audiencja generalna po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI