Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Międzynarodowa ochrona małżeństwa i rodziny

· W przemówieniu do chrześcijańskich demokratów Papież przypomina etyczne podstawy polityki i gospodarki ·

Szacunek dla życia na wszystkich jego etapach

Jeśli zabraknie zaangażowania w poszukiwaniu solidnego fundamentu etycznego w postępowaniu społecznym i zdecydowanej ochrony rodziny w skali międzynarodowej, trudno będzie wyjść z obecnego globalnego kryzysu – powiedział Benedykt XVI – powołując się na Ewangelię, Sobór Watykański II, Katechizm Kościoła Katolickiego , encyklikę Centesimus annus , i na swoje magisterium  – podczas audiencji dla członków Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej, których przyjął w sobotę rano, 22 września, w Sali Szwajcarów Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo. Papież podkreślił, że politycy są odpowiedzialni za to, by w dalszym ciągu „główną i nieodzowną wartość” stanowiły wspólne dobro oraz „obrona niezbywalnej godności człowieka” i by nie ograniczano się do „szukania rozwiązań pilnych kwestii podyktowanych przez logikę rynku”, bo ta właśnie logika  sprawiła, że dotychczas  zbyt „niestety liczne i głośne” były propozycje „pochopnych, powierzchownych i krótkowzrocznych odpowiedzi na najbardziej podstawowe i głębokie potrzeby człowieka”. Nawiązując do Listu do Tymoteusza, Benedykt XVI przestrzega, że może nadejść dzień, w którym „ludzie nie będą znosić zdrowej nauki, lecz gotowi usłyszeć cokolwiek, wybiorą sobie mistrzów zgodnie z własnymi kaprysami, nie godząc się na słuchanie prawdy po to, by iść za zgubnymi kłamstwami”.  Wezwał zatem do większej uwagi w momencie, kiedy trzeba dokonywać „podstawowych wyborów związanych z sensem życia i poszukiwaniem szczęścia”. Przede wszystkim wezwał do odnowionego zaangażowania na rzecz poszanowania życia „na wszystkich jego etapach, od poczęcia aż do naturalnej śmierci”, które „wiąże się ściśle z szacunkiem dla małżeństwa pojmowanego jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety i tym samym jako fundament wspólnoty rodzinnej”. To właśnie rodzina potrzebuje szczególnej ochrony, ponieważ jest ona podstawą „współżycia społecznego”. Autentyczny postęp społeczności ludzkiej „nie może abstrahować  – powiedział na koniec Papież – od polityki ochrony małżeństwa i rodzącej się z niego wspólnoty i opieki nad nimi”. Taką politykę powinny prowadzić „nie tylko poszczególne kraje, lecz cała wspólnota międzynarodowa”,  by zapobiec wzrastającej izolacji człowieka, które jest źródłem cierpienia i oschłości zarówno jednostki, jak i wspólnoty”. Tym właśnie powinni się zająć ci, na których spoczywa społeczna odpowiedzialność.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI