Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Między zdumieniem a pamięcią

· Msza św. w Domu św. Marty ·

Słowo Boże, „wywołujące zdumienie” tylko wtedy, gdy się go słucha, winno być troskliwie przechowywane w głębi serca. Powiedział to Papież Franciszek dziś rano, w sobotę 8 czerwca, w czasie Mszy św. odprawianej w kaplicy Domus Sanctae Marthae. W homilii Papież położył nacisk właśnie na zdumienie. To, które ogarniało wszystkich słuchających dwunastoletniego Jezusa w świątyni, odpowiadającego uczonym, którzy zadawali Mu pytania, jak opowiada Ewangelia św. Łukasza (2, 41-51); podobnie zdumieli się Józef i Maryja, gdy znaleźli Jezusa, poszukiwanego od trzech dni. „Uczeni byli pełni zdumienia – uściślił Papież – i Józef z Maryją zdumieli się na widok Jezusa”. Pierwszym efektem Słowa Bożego jest zatem budzenie zdumienia, bowiem w nim odnajdujemy sens tego, co Boskie, zauważył Ojciec Święty. „A także napełnia nas radością. Ale zdumienie jest czymś więcej niż radością. Jest chwilą, w której Słowo Boże zostaje zasiane w naszym sercu”.

Nie powinno się jednak żyć zdumieniem tylko w chwili, kiedy zostaje obudzone przez Słowo: jest ono czymś, co powinniśmy nosić w sobie przez całe życie, „przechowywać”. Trzeba „strzec Słowa Bożego, mówi o tym Ewangelia – stwierdził Papież Franciszek. – Jego Matka zachowywała te wszystkie sprawy w swoim sercu”. Strzec Słowa Bożego: jest to wyrażenie, które często spotykamy w opowiadaniach ewangelicznych, zauważył Papież, także w noc narodzin Jezusa, „po odwiedzinach pasterzy” Maryja „była zdumiona”.

Papież Franciszek snuł dalej refleksję nad znaczeniem słowa „strzec” Słowa Bożego i zapytał się: Czy to jest tak, że otrzymuję Słowo, biorę butelkę, wkładam Słowo do butelki i je przechowuję?”  Strzec Słowa Bożego – odpowiedział - „oznacza otworzyć własne serce” na to Słowo, „tak jak ziemia otwiera się, by przyjąć ziarno. Słowo Boże jest ziarnem i jest zasiewane. A Jezus powiedział nam, co dzieje się z ziarnem. Jedne upadają na drogę, przylatują ptaki i zjadają je”, dochodzi do tego, kiedy Słowo nie jest strzeżone: Oznacza to, że niektóre „serca nie potrafią go przyjąć”. Zdarza się też, że inne ziarna padają „w ziemię kamienistą i wtedy ziarno nie może się zakorzenić i ginie”, czyli wtedy, kiedy nie jesteśmy zdolni go strzec, ponieważ brak nam wytrwałości; i kiedy przychodzą troski, zapominamy o nim.

„Słowo pada także w ziemię nieprzygotowaną – dodał Papież – na której są ciernie, i ostatecznie umiera”, ponieważ „nie jest strzeżone”. A co oznaczają ciernie? Mówi o tym sam Jezus: „Przywiązanie do bogactw, wady i tym podobne. Strzec Słowa Bożego oznacza przyjąć je w naszym sercu”, powtórzył Papież Franciszek. Ale trzeba „przygotować nasze serce na przyjęcie go. Medytować wciąż nad tym, co mówi nam to Słowo dzisiaj, patrząc na to, co dzieje się w życiu”. To robiła Maryja w czasie ucieczki do Egiptu i wesela w Kanie, kiedy zastanawiała się nad znaczeniem tych wydarzeń. Takie jest zadanie chrześcijan: przyjąć Słowo Boże i rozmyślać o tym, co znaczy dzisiaj.

„Jest to wielka praca duchowa – zauważył Biskup Rzymu. Jan Paweł II mówił, że Maryja z powodu tej pracy odczuwała szczególne utrudzenie w swym sercu. Miała serce utrudzone. Ale to nie jest zadyszka, to jest praca: dociekać, co oznacza w danej chwili; co chce mi powiedzieć Pan w tej chwili”. Krótko mówiąc, odczytywać „życie przez Słowo Boże: to znaczy strzec”. Ale oznacza także pamięć. „Pamięć – powiedział odnośnie do tego Papież – jest zabezpieczeniem Słowa Bożego, pomaga nam je przechowywać, pamiętać to wszystko, co Pan uczynił w moim życiu, wszystkie cuda zbawienia”.

Papież zadał następnie pytanie obecnym: „Jak my dzisiaj strzeżemy Słowa Bożego? Jak zachowujemy to zdumienie”, dbając o to, by ptaki nie wydziobały „ziaren”, a wady ich nie stłumiły?” I odpowiedział, że dobrze nam zrobi pytanie się o to, właśnie w świetle tego, co zdarza się w życiu, napominając następnie, abyśmy strzegli Słowa „w naszej pamięci, a także strzegli go z nadzieją. Prośmy Pana – zakończył Papież Franciszek – o łaskę przyjmowania Słowa Bożego i przechowywania Go, a także o łaskę utrudzenia serca tym strzeżeniem”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI