Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Między pokoleniami

W najstarszych i różnych tradycjach kulturowych i religijnych starość, nawet jeśli oscylowała między naturalnym schyłkiem a mądrością, zawsze miała znaczacą rolę i cieszyła się szacunkiem, jak jasno wynika ze świętych Pism żydowskich i chrześcijańskich. Nie można tego samego powiedzieć dzisiaj o społeczeństwach zachodnich, gdzie coraz bardziej bierze górę rozpowszechniony materializm, który wynika wyłącznie z bezlitosnej i krótkowzrocznej logiki zysku. Osoby w podeszłym wieku, w konsekwencji, są często haniebnie marginalizowane, a sama starość jest ukrywana.

Jest zatem znaczące – i wykraczające znacznie poza sam Kościół – spotkanie z osobami w podeszłym wieku, zorganizowane z woli Franciszka, na które Biskup Rzymu, czyniąc serdeczny i miły gest zaprosił swojego poprzednika. Papież w swym przepowiadaniu nieustannie powraca do obrazu dwóch skrzydeł społeczeństwa – osób starszych i młodzieży – których nie można odsuwać. Gdy bowiem uprzywilejowuje się ze względów utylitarnych tylko teraźniejszość, zagrożone jest samo społeczeństwo, któremu odcina się korzenie przeszłości, zawarte w pamięci osób w podeszłym wieku, i pozbawia otwartości na przyszłość, która jest w ludziach młodych.

Do babć i dziadków – matek i ojców „dwukrotnie”, jak ich określił – Papież Franciszek skierował mocne przesłanie dodające otuchy. Także w sytuacjach trudnych i tragicznych, jak prześladowania – dzisiaj na Bliskim Wschodzie czy wczoraj w krajach takich jak Albania – „osoby podeszłe wiekiem, które wierzą, są jak drzewa, które wciąż przynoszą owoce”, zawsze i mimo wszystko. Starość jest więc „czasem łaski” służącym przekazywaniu wiary, jak śpiewa Psalmista zacytowany przez Papieża w homilii: „I w starości, i w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże, gdy [moc] Twego ramienia głosić będę, całemu przyszłemu pokoleniu – Twą potęgę”.

Rozważając ewangeliczną scenę spotkania Maryi, „młodej, bardzo młodej”, z Elżbietą i Zachariaszem, Biskup Rzymu wskazał na to spotkanie między pokoleniami, które, powinno być chronione w sercu rodziny. Tę refleksję Papież Franciszek przedstawia dokładnie tydzień przed rozpoczęciem długiej drogi, w trakcie której przez dwa lata Synod Biskupów będzie rozpatrywał ten temat. Aby podkreślić przede wszystkim jego wagę i piękno, nie zapominając o splotach sytuacji trudnych i bolesnych.

Wielkie jest zainteresowanie mediów, muszą one jednak przezwyciężyć łatwy wybór pozostania na powierzchni, przyciągane co najwyżej przez polemiki nierzadko interesowne, jeśli chcą przybliżać rzeczywiste motywacje debaty i przyczynek synodalny odnośnie do rodziny, zamierzone przez Papieża. Głównym celem bowiem jest to, co Bergoglio nosi w sercu od zawsze: świadectwo i głoszenie Ewangelii, zwłaszcza tym, którzy wydają się najbardziej oddaleni.

g.m.v.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI