Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Między niebem i ziemią

· Papież odprawia Nieszpory w Kaplicy Sykstyńskiej po pięciu wiekach od odsłonięcia sklepienia z freskami Michała Anioła ·

W rozważaniu na «Anioł Pański» we Wszystkich Świętych przypomina, że Kościół jest w drodze do niebieskiej Jerozolimy

«Niekończące się święto», które przeżywa się w jedności «między niebem i ziemią». Tak syntetycznie przedstawił sens liturgicznej uroczystości Wszystkich Świętych Benedykt XVI w dwóch znaczących momentach, które złożyły się na  tegorocznym obchody święta. Późnym popołudniem w środę 31 października Papież przewodniczył Nieszporom w Kaplicy Sykstyńskiej, aby upamiętnić 500. rocznicę odsłonięcia fresku Michała Anioła, który zdobi jej sklepienie. Następnego dnia, w czwartek 1 listopada w południe, podczas tradycyjnego spotkania na modlitwie odmówił  «Anioł Pański» z wiernymi, którzy w ten świąteczny dzień zgromadzili się na placu św. Piotra.

W splendorze Cappella magna watykańskiego Pałacu Apostolskiego Benedykt XVI przedstawił wizję Kościoła w drodze do niebieskiej Jerozolimy, o której mówi List do Hebrajczyków, gdzie obok «niezliczonej liczby aniołów» i w  «uroczystym zgromadzeniu», którego centrum «jest Bóg», urzeczywistniają się dla chrześcijan «obietnice Starego Przymierza». «Dynamika obietnicy i spełnienia», przedstawiona jest w Kaplicy Sykstyńskiej, stwierdził Papież, «na freskach na długich ścianach», których syntezą jest Sąd Ostateczny Michała Anioła, wspaniałe przedstawienie wielkiego zwycięstwa Boga Stwórcy, Jego mocy, Jego bezpośredniej więzi z człowiekiem. I właśnie «w tym spotkaniu palca Boga i człowieka – zakończył Papież – dostrzegamy kontakt między niebem i ziemią». W tym zetknięciu nieba i ziemi wyraża się cała pełnia życia człowieka w Bogu. Benedykt XVI wyjaśnił to wiernym na placu św. Piotra podczas spotkania na «Anioł Pański» we Wszystkich Świętych, a więc osób «intensywnie przeżywających» dynamikę, o której mówił podczas Nieszporów. W «świętych obcowaniu» urzeczywistnia się zjednoczenie dwóch wymiarów Kościoła, który idzie w czasie i uczestniczy w «niekończącym się święcie»  w niebieskiej Jerozolimie. Ta rzeczywistość «zaczyna się tu, na ziemi – tłumaczył Papież – i osiąga swoją pełnię w niebie».

Być chrześcijaninem, należeć do Kościoła «znaczy otworzyć się na tę komunię – zakończył Papież – jak nasienie, które otwiera się w ziemi, obumierając, i wypuszcza kiełki w górę, ku niebu». Z tą wiarą, pełną nadziei «oddajemy cześć wszystkim świętym», również tym, których

«zna tylko Bóg».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI