Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Mediolan świecki i religijny

Benedykta XVI, Następcę apostoła Piotra, przyjął i przyjmuje z wielką miłością Mediolan świecki i religijny. Dwa wymiary – świeckość i wiara – w pewien sposób wpisane już w dzieje Ambrożego, młodego namiestnika cesarskiego miasta – Mediolanum ,   leżącego na skrzyżowaniu dróg na północnoitalskiej   nizinie – który stał się jego biskupem, mądrym pośrednikiem w relacjach między wschodnią i zachodnią kulturą chrześcijańską. Ten, który wzorowo służył władcy ziemskiemu, potrafił potem, naśladując Pana Jezusa, stać się pełnym pasji sługą Władcy niewidzialnego, będącego zawsze ze swoim ludem.

Wizyta Papieża  - czwarta na przestrzeni sześciu wieków w diecezji, która pod wieloma względami jest dziś największą diecezją na świecie – rozpoczęła się pod znakiem gościnności. Przede wszystkim gościnności, z jaką został przyjęty Benedykt XVI od momentu przybycia, ale też i typowej dla mieszkańców Mediolanu umiejętności przyjmowania przybyszów, jak powiedział Papież w swoim przemówieniu przed katedrą, gdzie powitał go burmistrz Giuliano Pisapia i arcybiskup kard. Angelo Scola. Rola Mediolanu jest w tym sensie ważna, czego dowodzi jego przysłowiowa solidarność z osobami najbardziej cierpiącymi na skutek kryzysu ekonomicznego, a w tych dniach z mieszkańcami Emilii, poszkodowanymi przez trzęsienie ziemi, o którym Papież przypominał wielokrotnie.

Świecki i religijny Mediolan gościł Światowe Spotkanie Rodzin i właśnie rodzina powinna być na nowo odkryta jako główne dziedzictwo ludzkości i jako znak prawdziwej i stabilnej kultury sprzyjającej człowiekowi. Podkreślił to Benedykt XVI, który wskazał instytucję rodziny jako możliwą płaszczyznę współpracy w perspektywie przyszłości: z poszanowaniem odrębności ról i celów Mediolan pozytywnie świecki i Mediolan wierzący są powołane do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz wspólnego dobra, na bazie dziedzictwa ważnych tradycji świeckich i religijnych.

Kościół jest tam, gdzie jest Piotr, napisał św. Ambroży: stwierdzenie to w Mediolanie wydało się oczywiste, sądząc po burzliwych oklaskach, którymi był witany Papież podczas modlitwy w ciągu dnia w katedrze i na niezwykłym święcie, które później zamieniło stadion San Siro, wypełniony przez barwny tłum chłopców i dziewcząt z całej diecezji, 80 tysięcy młodych ludzi przygotowujących się do bierzmowania lub już po jego otrzymaniu, w miejsce, którego nigdy nie zapomną. Oba te momenty ukazały żywotność i najbardziej autentyczne oblicze Kościoła Chrystusowego, który chce się otworzyć na wszystkich.

I do wszystkich, bez różnicy, Papież zwrócił się przemawiając w La Scali, gdzie oddał hołd jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych, nie tylko we Włoszech, po wysłuchaniu przejmującej interpretacji  IX Symfonii Beethovena pod dyrekcją Daniela Barenboima. Pod znakiem nadziei mimo zatrważającego widma trzęsienia ziemi. Owej nadziei, która mieszka, być może w ukryciu, w sercu każdej osoby. I właśnie ból  - przypomniał Benedykt XVI – pokazuje jak w głębokiej rzeczywistości ludzkiej egzystencji poszukujemy «Boga, który jest blisko nas», i «braterstwa, które pośród cierpień wspiera drugiego człowieka i pomaga iść dalej drogą życia».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI