Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Marzenie Boga

· Podczas audiencji dla Roty Rzymskiej Papież wyraża życzenie odpowiedniejszego przygotowania do małżeństwa i prosi, aby być blisko rodzin zranionych ·

„Rodzina, oparta na małżeństwie nierozerwalnym, jednoczącym i nastawionym na prokreację, jest częścią 'marzenia' Boga i Jego Kościoła' – powiedział Papież podczas inauguracji w piątek rano, 22 stycznia, roku sądowego Roty Rzymskiej. 

Przyjmując na audiencji w Sali Klementyńskiej dziekana i prałatów starego trybunału, Franciszek przypomniał o aktualności ich misji, „która nabiera szczególnego znaczenia w naszych czasach”. Zwróciwszy uwagę na dwojaką prerogatywę Roty Rzymskiej, jako „trybunału rodziny” i „trybunału prawdy świętego węzła”, Papież powiedział, że Kościół jest powołany do tego, by „ukazywać nieprzemijającą miłosierną miłość Boga do rodzin, w szczególności tych zranionych przez grzech i przez próby życiowe”, a zarazem „głosić niezbywalną prawdę o małżeństwie według zamysłu” Bożego.

Po przypomnieniu „drogi Synodu poświęconego rodzinie”, który odbywał się w dwóch minionych latach, Papież naświetlił, że dzięki niemu „można było dokonać w duchu i stylu rzeczywistej kolegialności pogłębionego rozeznania, dzięki któremu Kościół wskazał światu, że nie można mylić rodziny takiej, jakiej chciał Bóg, z wszelkimi innymi rodzajami związków”. Dlatego zalecił kolegium „tę samą postawę duchową i pasterską zarówno w osądzaniu, jak i w dbaniu o zapewnienie stałej formacji”, mając na uwadze, że również „te osoby, które z wolnego wyboru lub na skutek niepomyślnych okoliczności żyją w obiektywnym stanie błędu, nadal są przedmiotem miłosiernej miłości Chrystusa i Kościoła. Potwierdzając magisterium poprzedników w tej kwestii, Franciszek dodał, że Kościół „nadal przedstawia małżeństwo nie jako ideał dla nielicznych, pomimo iż współczesne modele opierają się na tym, co niestałe i przejściowe”. Stąd „pilna potrzeba duszpasterska” zapewnienia „należytego przygotowania do małżeństwa, i ?propozycja „czegoś w rodzaju nowego katechumenatu”.

Link do przemówienia Papieża do Roty Rzymskiej

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI