Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Marzenie Augustyna

· W przemówieniu Papieża do augustianów rekolektów ·

Bycie „ludźmi nadziei” i „twórcami komunii”, by żyć jak bracia, mając „jedną duszę i jedno serce”: takie było „marzenie św. Augustyna”, jak przypomniał Papież uczestnikom pięćdziesiątej piątej kapituły generalnej augustianów rekolektów, przyjętych na audiencji w czwartek 20 października rano w Sali Klementyńskiej.

Wzywając zakonników, by „wspominali z wdzięcznością” przeszłość, Papież przypomniał, że właśnie z tego „dziękczynienia” rodzi się impuls, by „z pasją i coraz odważniej żyć teraźniejszością”. W szczególności Franciszek wezwał do tego, by „tworzyć, poprzez naszą obecność w świecie, społeczeństwo zdolne uznawać godność każdej osoby i dzielić się darem, jaki każdy jest dla drugiego”.

„Wiele osób – zapewnił – czeka, że wyjdziemy im naprzeciw i będziemy na nie patrzyć z tą czułością, której doznaliśmy i którą otrzymaliśmy w naszej relacji z Bogiem. To jest władza, którą dysponujemy, niezwiązana z naszymi ideałami i osobistymi projektami, lecz siła Jego miłosierdzia, która przeobraża i daje życie”. Stąd konieczność, by żyć w świecie, zabiegając o to, „by nie było podziałów ani konfliktów czy odrzucania, lecz by panowała zgoda i był umacniany dialog”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI