Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Maryja innych

Maryja nie jest tylko nasza – a więc wiernych katolików i prawosławnych, którzy otaczają Ją nabożeństwem – lecz należy również do tradycji niechrześcijańskich, takich jak judaizm i islam, i naturalnie nie mogą nie brać Jej pod uwagę protestanci. W tym numerze „kobiety kościół świat” chcemy popatrzeć na Maryję także z ich punktu widzenia, zrozumieć jak inni Ją sobie wyobrażają, jak o Niej opowiadają. Jest to nowy punkt widzenia, który pozwala dokonać interesujących odkryć.

W przypadku Żydów jest nie tylko dobrze znana oszczercza legenda o cudzołóstwie rzekomo popełnionym przez Maryję z rzymskim żołnierzem Panterą: rabin Riccardo Di Segni opowiada nam o narracyjnym zwrocie, w którym „dochodzi do paradoksu, bowiem postać Maryi nawet w kontekście polemicznym zachowuje cechę niewinności, a także staje się zrozumiałe i budzące współczucie Jej osobiste cierpienie”. W islamie Maryja odgrywa pierwszoplanową rolę, jest to jedyne imię kobiece pojawiające się w Koranie. Choć nie jest uważana za Matkę Syna Boga, Jej obraz pełny ma wielką wartość symboliczną i duchową. Należy również do historii, łącząc się z kultem, którym szyici otaczają Fatimę, córkę Mahometa, matkę dwóch synów męczenników, co jest u podłoża podziału w świecie islamskim na sunnitów i szyitów. Według protestantki Marion Muller-Colard Matka Boża – dla niej jest Ona kobietą podobną do innych – jest przedmiotem miłości, towarzyszką kobiecego losu podzielanego przez wiele innych, tak bliską, że budzi pragnienie, by zwrócić się do Niej bezpośrednio, być na „ty”.

Lecz Maryja jest również jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najbardziej poruszających obrazów w historii sztuki Zachodu, bohaterką podstawowego dla tradycji chrześcijańskiej przejścia, jakim jest Słowo stające się ciałem, jednym z nas. Sposoby, w jakie ta tajemnica była przedstawiana, stanowią dziedzictwo zbiorowej podświadomości i pomagają w rozszyfrowywaniu objawień Matki Bożej młodym i niedoświadczonym świadkom. Jest to nowy sposób naświetlenia tej postaci tak dla nas ważnej, której jeszcze raz poświęcamy maj. (lucetta scaraffia)

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI