Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Maryja a Biskupi Rzymu

· XXIII Międzynarodowy Kongres ·

W latach pontyfikatu Pawła VI, Jana Pawła II i obecnie Benedykta XVI, a w szczególności bazując na doktrynie zawartej w rozdziale VIII Lumen gentium, Kościół poprzez swoje nauczanie i teologię w sposób przekonujący raz jeszcze uzasadnił i odnowił mariologię, przywracając i uaktualniając naukę odpowiadającą dzisiejszemu pragnieniu smakowania piękna i prawdy tajemnicy chrystologiczno-trynitarnej, w której widoczna jest pokorna i wspaniała osoba i ikona Mater Domini .

Możemy stwierdzić, że ci trzej papieże w swoim magisterium maryjnym, bezpośrednim i pośrednim, skrupulatnie i odpowiedzialnie trzymają się tego, co głosili w swoim zobowiązaniu programowym jako Biskupi Rzymu: w kwestii maryjnej odegrali prawdziwie pierwszoplanową rolę w przedstawianiu i rozpowszechnianiu nauki soborowej, co odbijało się znaczącym echem także poza samą mariologią.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI