Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Mądrość zdobywa się przez cierpienie

· W Watykanie trwają rekolekcje ·

Zło, ból, wina są przejawami ograniczeń ludzkiego stworzenia, jednakże wielkie środki przekazu uczą nas wszystkiego o modach i sposobach życia, a pomijają wszelkie pytania i odpowiedzi odnośnie do sensu życia. Rozpoczęła się druga część rekolekcji Kurii Rzymskiej, w obecności Benedykta XVI, które głosi kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. W środę 20 lutego rano purpurat rozpoczął opisywanie cech «Oblicza człowieka», począwszy od «człowieka wierzącego» i «człowieka jako kruchego stworzenia».

Wyszedł od ostatniego z siedmiu listów Apokalipsy, skierowanego do Kościoła Laodycei w Azji Mniejszej. «Odnosi się wrażenie – powiedział kardynał – że jest to portret wielu współczesnych wspólnot chrześcijańskich, ale i społeczeństwa, w którym żyjemy».

W liście ukazana jest letniość, powierzchowność, tuzinkowość, banalność. «Nie jest to niemoralne, lecz amoralne», stwierdził purpurat. Na zakończenie listu «nudności»  spowodowane tą sytuacją ustępują i pojawia się Chrystus, który «idzie drogami świata», podchodzi do drzwi i kołacze. Jest to nawiązanie do symboliki «miłosnej zakochanego, który stoi pod drzwiami ukochanej, która nie kwapi się ich otworzyć». Scena ta wyraża «prymat łaski, cháris , która staje się caritas ». Gdyby Chrystus «nie przychodził i nie kołatał, pozostalibyśmy zamknięci w naszej historii, samotnej i niezależnej». W tej scenie pojawia się nowy element, powiedział purpurat.  «To my mamy słuchać tego kołatania i głosu, który wzywa». Niektórzy pozostają w zamknięciu i wolą, by im nie przeszkadzać, nie chcą słuchać tego głosu. «Jest to – powiedział – moment ludzkiej wolności, pístis , wiary, która przyjmuje cháris , powołanie, dar, teofania».

W drugiej porannej medytacji kardynał objaśnił inne oblicze, «człowieka jako kruchego stworzenia». Doświadczenie bólu «było bodźcem wszystkich teologii i  stało się treścią nieskończonej liczby modlitw we wszystkich religiach». W związku z tym purpurat zwrócił uwagę na fakt, że niemal jedna trzecia Psałterza  «stanowią osobiste błagania lub wspólnotowe skargi». Dlaczego? -  zapytuje  człowiek gnębiony przez ból. Modlący się z Psalmów «mówi  naszym głosem, kiedy doświadczamy tego, co po hebrajsku nazywa się sar , a więc 'niedostatek' -  słowo to wskazujące ciasnotę,  w której trudno złapać oddech».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI