Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ma ona służyć integralnemu rozwojowi człowieka

· Papież Franciszek ustanowił nową dykasterię ·

Powstaje dykasteria „ds. integralnego rozwoju człowieka”. Ten nowy organ został ustanowiony przez Papieża Franciszka na mocy motu proprio, zatwierdzonego 17 sierpnia br. na propozycję Rady Kardynałów, opublikowanego na łamach „L'Osservatore Romano” wraz z dotyczącym go Statutem.

Do dykasterii włączone zostaną z dniem 1 stycznia 2017 r. dotychczasowe Papieskie Rady: „Iustitia et Pax”, „Cor Unum”, ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz ds. Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. Od tego dnia wymienione cztery dykasterie zaprzestaną pełnienia swoich funkcji i przestaną istnieć, jako że uchylone zostają artykuły 142-153 Konstytucji apostolskiej Pastor bonus. Tym samym nowy organ przejmie na siebie „troskę Stolicy Apostolskiej w tym co dotyczy sprawiedliwości i pokoju, włącznie z kwestiami dotyczącymi migracji, zdrowia, dzieł miłosierdzia i ochrony świata stworzonego”, jak napisane jest w pierwszym paragrafie Statutu.

Jeden dział nowej dykasterii wyraża w sposób szczególny troskę Papieża o uchodźców i migrantów. W istocie, nie sposób służyć dziś integralnemu rozwojowi człowieka, nie poświęcając szczególnej uwagi zjawisku migracji. Toteż dział ten będzie podlegał ad tempus bezpośrednio Papieżowi, jak stanowi paragraf 4 artykułu 2 Statutu. Przy dykasterii zostały ustanowione także trzy komisje: ds. charytatywnych, ds. ekologii i ds. pracowników służby zdrowia.

Teksty motu proprio i Statutu zostały podane do wiadomości dziś rano, w środę 31 sierpnia, wraz z nominacją prefekta nowej dykasterii, którą Franciszek powierzył kard. Peterowi Kodwowi Appiahowi Turksonowi, aktualnie przewodniczącemu Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.

Link do motu proprio

Link do Statutu nowej dykasterii

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI