Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Lumen fidei

· Dziś rano została ogłoszona pierwsza encyklika Papieża Franciszka ·

A w Ogrodach Watykańskich serdeczne spotkanie z Benedyktem XVI z okazji poświęcenia figury św. Michała

Wiara nie odgradza nas od rzeczywistości, a wręcz pozwala nam uchwycić jej głębsze znaczenie i odkryć siłę miłości Boga do tego świata, który nieustannie kieruje ku sobie. Takie jest główne przesłanie encykliki Lumen fidei , pierwszej encykliki Papieża Franciszka, która została ogłoszona dziś rano, w piątek 5 lipca. Jest to przesłanie, które jak pisze sam Papież na pierwszych stronach, podejmuje niektóre tematy drogie Benedyktowi XVI. Chodzi bowiem o wątki, które Papież Ratzinger podejmował już w encyklikach o miłości i nadziei, a które dalej pogłębiał w szkicu tego, co miało być jego trzecią encykliką, poświęconą właśnie wierze. „Jest to cenna praca”, jak określił Papież Franciszek, za którą wyraża swojemu poprzednikowi głęboką wdzięczność, okazując wolę podjęcia tej pracy, wnosząc w nią dalszy wkład. I, jak zauważył abp Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, prezentując dziś rano w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej encyklikę dziennikarzom, pierwsze, co uderza przy czytaniu tego tekstu, jest to, że, pomijając nieuchronne” różnice stylu, wrażliwości i rozkładania akcentów”, jasno /widoczna jest „zasadnicza ciągłość orędzia Papieża Franciszka z magisterium Benedykta XVI”. I w związku z wymowną okolicznością, w dniu, w którym zaprezentowana została encyklika, w bardzo oryginalny sposób przypieczętowująca ciągłość nauczania Piotrowego, Papież Franciszek i Benedykt XVI spotykają się na inauguracji figury św. Michała Archanioła, patrona Państwa Watykańskiego, która została umieszczona na placu przed Gubernatoratem.

Wyraźnym celem przyświecającym encyklice jest danie odpowiedzi przede wszystkim na obiekcję tak wielu współczesnych ludzi, którym wiara jawi się jako „złudne światło”, uniemożliwiające „człowiekowi śmiałe kultywowanie wiedzy”. Stopniowo jednak można było się przekonać, że samo światło rozumu „nie jest w stanie wystarczająco oświetlić przyszłości”, że ostatecznie „pozostaje ona pogrążona w mrokach i pozostawia w człowieku lęk przed nieznanym”. Dlatego konieczne jest przywrócenie „oświecającego znaczenia wiary”.

Wskazana w encyklice droga, którą należy podążać, to droga naznaczona miłością Bożą. „Wiara – czytamy – jest bezinteresownym darem Boga, który wymaga pokory i odwagi, by zaufać i zawierzyć się, ażeby zobaczyć jasną drogę spotkania między Bogiem i ludźmi, historię zbawienia

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI