Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ludzie pokój czyniący

· Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju, w 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II i „Pacem in terris” ·

Orędzie Benedykta XVI na najbliższy Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 2013 r., to małe wademekum dla katolików dotyczące zaangażowania w życie społeczne, ekonomiczne i polityczne, opierające się na programie błogosławieństw. Dokument Papieża zaprezentowany dziś rano, w piątek 14 grudnia, w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej, ma być w istocie narzędziem refleksji nad koniecznością przezwyciężenia „wciąż trwających krwawych konfliktów” i „zarzewi napięć i konfliktów, spowodowanych przez rosnące nierówności między bogatymi a biednymi, dominację mentalności egoistycznej i indywidualistycznej, wyrażającej się również w pozbawionym reguł kapitalizmie finansowym”. Nie brak w analizie Papieża także nawiązań do terroryzmu i międzynarodowej przestępczości, różnych form fundamentalizmu i fanatyzmu, „które wypaczają prawdziwą naturę religii”, a przede wszystkim – do dramatu głodu, bowiem kryzys żywnościowy jest „znacznie poważniejszy niż finansowy”.

Odpowiedź na te wyzwania znajduje się właśnie w ewangelicznych błogosławieństwach, dzięki którym – według Papieża – można budować społeczeństwo „oparte na prawdzie, na wolności, na miłości i na sprawiedliwości”. Ale żeby do tego doszło, trzeba obalić dyktaturę relatywizmu z jego założeniem, że moralność jest całkowicie niezależna od prawa naturalnego, wypisanego przez Boga w sumieniu każdego człowieka”. Prawdziwy pokój jest zresztą „darem Boga i dziełem człowieka”. Dlatego Papież proponuje „nowy model         gospodarczy”, który miałby zastąpić ten, „który panował w ostatnich dziesięcioleciach”, z jego błędnym dążeniem „do maksymalizacji zysku i konsumpcji, w perspektywie indywidualistycznej i egoistycznej, chcącej oceniać ludzi tylko ze względu na ich zdolność do odpowiadania wymogom konkurencyjności”. Ten natomiast, który postuluje      Benedykt XVI, opiera się na braterstwie i dzieleniu się, na bezinteresowności i logice daru.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI