Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ludzie mosty

· Papież przypomina przyszłym dyplomatom Stolicy Apostolskiej, że prawdziwą władzą jest miłość, i zachęca Żydów i chrześcijan do pracowania razem na rzecz pokoju ·

Jest Europa, która potrzebuje się obudzić; i Afryka, spragniona pojednania; jest Ameryka Łacińska odczuwająca głód pokarmu i życia wewnętrznego, i Ameryka Północna, która chce odkryć korzenie tożsamości, która nie definiuje się wychodząc od wyłączenia. 

Są następnie Azja i Oceania, dla których wyzwaniem jest zdolność do bycia zaczynem w diasporze i dialogowania z szerokim wachlarzem pradawnych kultur. Jest to mapa wyzwań stojących przed Kościołem na świecie, zarysowana przez Papieża Franciszka w przemówieniu do wspólnoty Papieskiej Akademii Kościelnej. Przyjmując w czwartek 25 czerwca przyszłych przedstawicieli dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej, Papież przypomniał im, że misja zaprowadzi ich we wszystkie części świata i dla każdego z kontynentów wyodrębnił priorytety duszpasterskie. Aby się z nimi zmierzyć, Papież opisał także cechy idealnego nuncjusza apostolskiego: jest to człowiek – wyjaśnił - «który nie wznosi murów, które dzielą i wykluczają, lecz pełni funkcję mostu, który buduje komunię i wzywa do jedności». Nie zatem «wysocy urzędnicy, wyższa kasta hołubiona przez światowe salony», lecz «strażnicy prawdy». Stąd ważne jest, by nie «wyjałowić się na skutek ciągłych przemieszczeń» i «nie dać się spustoszyć cynizmowi».

W związku z tym Papież podkreślił także, iż posługa dyplomatyczna «wymaga ochrony wolności Stolicy Apostolskiej, która nie może dać się uwięzić przez logikę grup interesów, być zakładnikiem podziałów i księgowości klik, poddać się władzy politycznej i pozwolić, by ją kolonizowała dominująca mentalność lub iluzoryczna hegemonia mainstreamu». Toteż wezwał do «porzucenia postawy sędziów i przywdziania stroju pedagogów» oraz do «nieczekania na gotowy teren, lecz zdobywania się na odwagę, by go orać rękami, bez traktorów i innych bardziej skutecznych środków; do niełowienia w akwariach i stawach hodowlanych, lecz zdobywania się na odwagę, by zarzucać sieci i wędki w mniej oczywistych miejscach, nie godząc się na jedzenie półproduktów rybnych».

Poprzednio Franciszek przyjął na audiencji delegację B’nai B’rith International, humanitarnej organizacji żydowskiej, powtarzając, że pokoju w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie trzeba nie tylko «pragnąć», lecz «dążyć do niego oraz cierpliwie i wytrwale go budować».

Do wspólnoty Papieskiej Akademii Kościelnej 

Do delegacji B’nai B’rith International 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI