Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Lud i biskup razem

Relacja biskupa i ludu była główną treścią prostej i podniosłej uroczystości objęcia laterańskiej katedry przez Następcę Piotra. Jest to ważny rytuał, zachowywany przez wieki, w  zmieniających się czasach i  mimo mrocznych okresów, który od zawsze ma na celu wyrażenie najbardziej autentycznego wymiaru papiestwa: wymiaru pasterskiego, związanego nierozerwalnie z diecezją Rzymu i zakorzenioną w słowach trzykrotnie skierowanych przez Chrystusa do pierwszego z apostołów.

Wymiar ten Papież Franciszek, podobnie jak jego poprzednicy, prostymi gestami i słowami potrafił wyrazić i przekazać w niezwykle skuteczny i nowy  sposób od pierwszych chwil swego pontyfikatu, wzbudzając zainteresowanie i sympatię wierzących i niewierzących. Gestami i słowami, które należą do osobistych dziejów jezuity Jorge Maria Bergoglia i do jego stylu biskupiego, jak on sam mówił wielokrotnie i na co wskazuje oryginalne motto miserando et eligendo .

Te łacińskie słowa, pochodzące z komentarza Bedy do epizodu opowiadającego o wyborze i powołaniu celnika Mateusza, później apostoła i ewangelisty,  wyrażają postawę Jezusa: Jego miłosierdzie i wezwanie, by Go naśladować. Innymi słowy, jest to istota wiary chrześcijańskiej, jak ludowi rzymskiemu wyjaśnił jego Biskup, mówiąc o cierpliwości Boga. Jest to zgodne z tym, co Papież Franciszek głosi w codziennych kazaniach, wygłaszanych podczas porannych Mszy św.

Spojrzenie pełne czułości i miłosierdzia ( miserando ), typowe dla Jezusa, ukazuje tę cierpliwość Boga, który – zgodnie z dawną intuicją, wyrażoną w nowoczesny sposób przez Romana Guardiniego i przypomnianą przez Papieża – reaguje na ludzką słabość.  Tak postępuje miłosierny ojciec, który czeka na syna, i Chrystus, gdy daje apostołowi Tomaszowi tydzień, by pozbył się swego niedowiarstwa, tak jak czekał na łzy Piotra i jego trzykrotną odpowiedź, która równoważy trzykrotne zaparcie się.

Jest  zatem oczekiwaniem, ale jednocześnie wezwaniem ( et eligendo ) cierpliwość Ojca, który czeka na powrót syna. «Ileż światowych propozycji słyszymy wokół nas», stwierdził Papież Franciszek, zachęcając  łagodnie do tego, by przyjąć propozycję Boga, ponieważ «jest to pieszczota miłości». Miłości wyrażonej przez życie i ofiarę Jezusa, a więc przez jego rany, przypominane w średniowiecznej modlitwie Anima Christi , powtarzanej wielokrotnie w Ćwiczeniach duchownych Ignacego Loyoli, na nowo rozpowszechnionej dzięki pięknej pieśni wspólnoty z Taizé.

I właśnie osobiste doświadczenie zostało przywołane przez Biskupa Rzymu, by przypomnieć jego ludowi o potrzebie «odwagi, by wejść w rany Chrystusa». Tym samym, spotykając Jego miłosierdzie w sakramentach, «odczujemy Jego uścisk i my również będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI