Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Logika bezinteresowności

· Przesłanie Papieża Franciszka na sympozjum dykasterii ds. zakonników ·

Trzeba dawać świadectwo i żyć zgodnie z zasadą bezinteresowności i logiką daru, aby przeciwstawić się ekonomii wykluczania i niesprawiedliwości. Papież Franciszek nie ma co do tego wątpliwości: „W obliczu niepewności, w jakiej żyje większość mężczyzn i kobiet naszych czasów, jak również w obliczu słabości duchowej i moralnej bardzo wielu osób, zwłaszcza młodych, jako wspólnota chrześcijańska czujemy się wyzwani”.

A zatem jest sprawą fundamentalnej wagi czuwanie, aby także dobra kościelne instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego „były zarządzene z roztropnością i w sposób przejrzysty, aby były chronione i zachowywane, przy połączeniu pierwszorzędnego wymiaru charyzmatyczno-duchowego z wymiarem ekonomicznym i wydajnością, co ma swoje podłoże w tradycji zarządzania instytutami, która nie toleruje marnotrawstwa i przywiązuje wagę do dobrego wykorzystywania zasobów”.

Papież Franciszek zwraca na to uwagę w przesłaniu skierowanym do kard. João Braza de Aviza, prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji międzynarodowego sympozjum zorganizowanego przez tę dykasterię w Antonianum w Rzymie, podczas którego rozważana jest właśnie kwestia zarządzania dobrami kościelnymi tych instytutów.

Papież, po odwołaniu się do Pawła VI i jego apelu o „do nową i autentyczną mentalność chrześcijańską i o „nowy styl życia kościelnego”, zachęca przede wszystkim do umiaru, który jest pierwszym wyrazem „solidarności podyktowanej miłością”, „dzielenia się i miłosierdzia”. I przestrzega przed materialnymi bożkami, „które przesłaniają autentyczny sens życia”. Na nic się zdaje, podkreśla Papież Franciszek, „teoretyczne ubóstwo”, potrzebne jest natomiast takie „ubóstwo, którego można się nauczyć dotykając ciała Chrystusa ubogiego w ludziach pokornych, w ubogich, w chorych, w dzieciach”.

I na zakończenie wezwał: „Bądźcie również dziś dla Kościoła i dla świata awangardą uwrażliwienia na wszystkich ubogich i na wszelkie rodzaje nędzy, materialnej i duchowej, dzięki przezwyciężaniu wszelkiego egoizmu w myśl Ewangelii, która uczy zawierzenia opatrzności Boga”.   

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI