Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Liturgia jest posługą i uczestnictwem w dziele Boga

· Podczas audiencji generalnej Papież przypomina pierwszy dokument zatwierdzony przez Sobór Watykański II ·

Liturgia jest «posługą dla ludu» i uczestnictwem w «dziele Boga», powiedział Papież podczas audiencji generalnej w środę 26 września na placu św. Piotra, przypominając, że Sobór Watykański II rozpoczął swoje prace pięćdziesiąt lat temu «właśnie od dyskusji na temat schematu dokumentu o liturgii, uroczyście zatwierdzonego 4 grudnia 1963 r.».

To, co na pierwszy rzut oka mogło się wydawać tylko zbiegiem okoliczności, okazało się w rzeczywistości «najbardziej słusznym wyborem»: wychodząc od tematu liturgii ojcowie soborowi naświetlili bowiem «w bardzo jasny sposób prymat Boga, Jego absolutne pierwszeństwo. Przede wszystkim Bóg: to właśnie — podkreślił Benedykt XVI — mówi nam wybór Soboru, by zacząć od liturgii». Zresztą, dodał, «tam, gdzie spojrzenie Boga nie jest determinujące, każda inna rzecz traci swoje ukierunkowanie». Podstawowym kryterium liturgii jest zatem «Jej ukierunkowanie na Boga, aby tym samym móc uczestniczyć w Jego dziele».

A co jest dziełem Boga? Papież odpowiada na to pytanie definicją, w której łączy dwa uściślenia Soboru: dziełem Boga «są Jego działania w historii, które przynoszą nam zbawienie», a których szczytem jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa; podobnie jak «sprawowanie liturgii» jest «dziełem Chrystusa». Te dwa znaczenia są oczywiście «nierozłącznie związane», podkreślił Benedykt XVI; i stanowią istotę «teologii liturgicznej Soboru», w której centrum jest tajemnica paschalna śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I cytując błogosławionego Jana Pawła II potwierdził, że czynności liturgiczne pozwalają na uobecnienie tajemnicy paschalnej, ponieważ «Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, przede wszystkim w czynnościach liturgicznych». One to stają się zatem «uprzywilejowanym miejscem spotkania chrześcijan z Bogiem». I w tym spotkaniu, zakończył Papież, urzeczywistnia się dialog między Bogiem i człowiekiem poprzez modlitwę. Nie są to zwykłe słowa, powiedział Papież, ale wyraz nastawienia, do jakiego wzywa celebrans na początku Eucharystii: sursum corda , co oznacza, wyjaśnił Benedykt XVI, że mamy wznieść się w naszych sercach «ponad gąszcz naszych trosk, pragnień, utrapień, naszych zaniedbań».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI