Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

List do ludu Bożego

· Papież prosi o przebaczenie za zbrodnie popełnione przez osoby konsekrowane i księży oraz wzywa cały Kościół do zaangażowania, by wykorzenić kulturę nadużyć ·

Ze „wstydem i skruchą” Papież uznaje odpowiedzialność i opóźnienia Kościoła w zajmowaniu się przypadków nadużyć popełnianych przez osoby konsekrowane i księży w stosunku do nieletnich. „Zlekceważyliśmy i opuściliśmy maluczkich”, przyznaje w „liście do ludu Bożego”, opublikowanym w poniedziałek 20 sierpnia rano, prosząc na nowo o przebaczenie i wzywając całą wspólnotę chrześcijańską do zaangażowania, by „wykorzenić kulturę nadużycia”.

Z pewnością nie po raz pierwszy Franciszek z mocą potępia te przestępstwa i swoim głosem wyraża ból ofiar, „skargę – pisze – która wznosi się do nieba, dotykającą duszy, która przez długi czas była ignorowana, ukrywana lub wyciszana”. Niedawno rozpowszechniony przez prokuraturę Pensylwanii raport, dokumentujący przypadki nadużyć ze strony trzystu księży w stosunku do ponad tysiąca nieletnich, w sześciu z ośmiu diecezji tego stanu, stanowi jedynie okazję do potwierdzenia, że „rany nigdy nie znikają i zmuszają nas do zdecydowanego potępienia tych potworności, jak również do skoncentrowania wysiłków, aby wykorzenić tę kulturę śmierci”. Lecz jest to przede wszystkim sposobność do przypomnienia, że nikt nie może się uchylić od odpowiedzialności, która spoczywa na całej wspólnocie wierzących. Bowiem, jak pisze św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian, który nieprzypadkowo cytowany jest na początku papieskiego tekstu, „gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie członki” (12, 26). A „wymiar i wielkość wydarzeń”, powtarza Papież, „wymaga przyjęcia odpowiedzialności w sposób globalny i wspólnotowy”.

„Dziś jako lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie ból naszych braci zranionych na ciele i na duszy”, mówi Papież, podkreślając konieczność, by „każdy ochrzczony czuł się zaangażowany w jakże potrzebną przemianę kościelną i społeczną”. Wymaga to „nawrócenia osobistego i wspólnotowego”, które dla Franciszka musi przekładać się na zdecydowaną zachętę do „modlitwy pokutnej i postu”. Praktyka ta ma na celu, zgodnie z intencją Papieża, rozbudzenie „naszych sumień, naszej solidarności i naszego zaangażowania się na rzecz kultury ochrony i 'nigdy więcej' wobec wszelkiego rodzaju i postaci nadużyć”.

„Nie sposób wyobrazić sobie nawrócenia działania kościelnego bez aktywnego udziału wszystkich członków ludu Bożego”, stwierdza na zakończenie, przestrzegając przed pokusą sprowadzania Kościoła do „małych elit” i podkreślając, że „powiedzenie 'nie' wobec nadużycia oznacza stanowcze odrzucenie wszelkich form klerykalizmu”.

LIST PAPIEŻA FRANCISZKA 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI