Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Lichwa dławi i zabija

· Papież piętnuje to zjawisko i nawołuje do podejmowania inicjatyw prewencyjnych ·

Lichwa jest „plagą”, która „upokarza i zabija”, złem „starodawnym i, niestety, wciąż się czającym, które niczym wąż dusi ofiary”. Papież użył mocnych słów w przemówieniu do członków Krajowej Rady do Walki z Lichwą, których przyjął na audiencji w sobotę rano, 3 lutego, w Sali Klementyńskiej.

Przypomniał, że 25 tys. rodzin zostało do tej pory uratowanych przed pułapką długu lichwiarskiego dzięki pracy Rady, i położył nacisk na konieczność działań prewencyjnych, aby uchronić „ludzi od patologii zaciągania długu na utrzymanie bądź uratowanie przedsiębiorstwa”. Zapobieganie winno zaczynać się przede wszystkim od odkrycia na nowo stylu życia umiarkowanego i powrotu do „mentalności kształtowanej na legalności i uczciwości jednostek i instytucji”.

Według Franciszka, „w centrum polityki gospodarczej prowadzonej przez instytucje publiczne powinny być zawsze ludzka godność, etyka, solidarność i wspólne dobro”. Od nich, zaznaczył, „oczekuje się, że dzięki podejmowaniu odpowiednich kroków będą zniechęcały do stosowania środków, które bezpośrednio bądź pośrednio prowadzą do lichwy, jak na przykład gra hazardowa”.

Lichwa zatem jest „ciężkim grzechem”, ponieważ „zabija życie, depcze godność ludzi, prowadzi do korupcji i jest przeszkodą do dobra wspólnego”. A także, ponieważ „osłabia społeczne i gospodarcze fundamenty kraju”. Bowiem, wyjaśnił Papież, „gdy jest tak wielu ubogich, tak wiele rodzin zadłużonych, tak wiele ofiar poważnych przestępstw i tak wiele osób skorumpowanych, żaden kraj nie może planować poważnie ożywienia gospodarczego ani też czuć się bezpieczny”. Toteż Papież wyraził ufność, że „Pan natchnie i będzie wspierał władze publiczne, ażeby osoby i rodziny mogły korzystać z dobrodziejstw prawa podobnie jak każde inne przedsiębiorstwo gospodarcze”, a także, że „natchnie i będzie wspierał zarządzających systemem bankowym, aby czuwali nad jakością etyczną działalności instytucji kredytowych.

Na koniec, przypominając ewangeliczne epizody o Zacheuszu i nawróceniu św. Mateusza, Papież zaapelował „o nowy humanizm ekonomiczny, który położy kres ekonomii wykluczania i niesprawiedliwości”     

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI