Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Lekcja Soboru

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o Vaticanum II ·

Dokumenty Soboru Watykańskiego II są «również w naszych czasach niezawodną busolą, która pozwala Kościołowi żeglować po otwartym morzu», powiedział Papież na audiencji generalnej, która odbyła się na audiencji generalnej w środę 10 października, w przeddzień 50. rocznicy otwarcia zgromadzenia powszechnego, która zbiega się z otwarciem roku Wiary.

Nawiązując do słów Jana Pawła II -  który w  Novo millennio ineunte nazwał Vaticanum II  «wielką łaską» i «niezawodną busolą» dla Kościoła — Benedykt XVI przypomniał o potrzebie powrotu do tekstów soborowych i «uwolnienia ich od masy publikacji, które skryły je zamiast przybliżyć». Tylko tą drogą, według Papieża, można podchodzić do zgromadzenia powszechnego, jako do «wielkiego fresku, namalowanego w wielkiej rożnorodności i odmienności elementów, pod kierunkiem Ducha Świętego».

Ten «moment łaski — stwierdził Papież — jeszcze dziś widzimy  w jego nadzwyczajnym bogactwie, odkrywając jego szczególne epizody, fragmenty, okruchy». Dla Benedykta XVI, który był jego  «bezpośrednim świadkiem», uczestnicząc w nim jako ekspert, Vaticanum II pozostaje zatem «jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem», w którym objawiło się oblicze «żywego Kościoła, który uczy się w szkole Ducha Świętego, prawdziwego inspiratora Soboru».

Dla naszych czasów, «które cechuje zapomnienie i głuchota w odniesieniu do Boga», to historyczne wydarzenie niesie z sobą przesłanie «proste» i «podstawowe», które należy głosić: «chrześcijaństwo w swojej istocie polega na wiezre w Boga, który jest miłością trynitarną, i na spotkaniu, indywidualnym i wspólnotowym z Chrystusem, który jest przewodnikiem w życiu i nadaje mu kierunek».  Cała reszta jest «tego następstwem».

«Sobór Watykański II — zakończył Benedykt XVI — jest dla nas silnym wezwaniem do codziennego odkrywania naszej wiary, poznawania jej w głęboki sposób, aby umacniać więź z Panem i żyć w pełni naszym chrześcijańskim powołaniem».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI