Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Lekcja historii

· ​W rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej w Europie Papież apeluje o pokój, a w katechezie podczas audiencji generalnej wychwala odwagę chrześcijańskich małżonków ·

„Oby społeczność ludzka uczyła się na błędach przeszłości”, również „w obliczu aktualnych konfliktów, które nękają niektóre regiony świata”. Takie pragnienie wyraził Papież Franciszek na zakończenie audiencji generalnej w środę 6 maja, wspominając 70. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej w Europie. W tych okolicznościach Papież zaapelował do „wszystkich, którzy mają cywilną odpowiedzialność” za narody, aby „angażowali się na rzecz szerzenia kultury pokoju”.

Wcześniej – po wzruszającym spotkaniu w Domu św. Marty z niepełnosprawnymi, podopiecznymi dwóch placówek w okolicach Brindisi – na placu św. Piotra Papież kontynuował cykl katechez poświęconych tematyce rodziny, mówiąc w szczególności o pięknie małżeństwa chrześcijańskiego i sugerując porównanie pary mąż-żona do pary Chrystus-Kościół. „Oczywiście – wyjaśnił – jest to analogia niedoskonała, ale musimy dostrzec jej duchowy sens, który jest bardzo wzniosły i rewolucyjny, a zarazem prosty, dostępny dla każdego mężczyzny i każdej kobiety”.

Małżeństwo jest więc zobowiązaniem wymagającym, tak iż Papież w jednym ze swoich zwyczajowych dopowiedzeń do przygotowanego tekstu zapytał wprost obecnych: „A wy, mężowie, którzy tutaj jesteście, czy to rozumiecie? Że macie kochać wasze żony tak jak Chrystus kocha Kościół? To nie są żarty, lecz sprawy poważne!”. W istocie, kontynuował, „sakrament małżeństwa jest wielkim aktem wiary i miłości: świadczy o odwadze wiary w piękno stwórczego aktu Boga i życia tą miłością, która ponagla, aby iść zawsze dalej”. W konsekwencji, zauważył Franciszek, „decyzja o 'zawarciu małżeństwa w Panu' zawiera także wymiar misyjny, co oznacza gotowość serca, by stać się pośrednikiem błogosławieństwa Bożego i łaski dla wszystkich”. Małżonkowie chrześcijańscy w istocie uczestniczą w misji Kościoła. A do tego, skomentował, „potrzeba odwagi! Dlatego kiedy pozdrawiam młode pary, mówię: 'Oto ludzie odważni!', bo potrzebna jest odwaga, żeby kochać się tak, jak Chrystus kocha Kościół”. Krótko mówiąc, zakończył Papież, „celebrowanie sakramentu nie może abstrahować od tej współodpowiedzialności życia rodzinnego za wielką misję miłości Kościoła. I tak życie Kościoła wzbogaca się za każdym razem w piękno tego oblubieńczego przymierza, podobnie jak ubożeje, ilekroć bywa ono zniekształcane”. Stąd aprobata i błogosławieństwo Papieża dla par, które w sposób autentyczny przeżywają przymierze małżeńskie, „tych mężczyzn i kobiet tak odważnych”, którzy „są istotnym bogactwem dla Kościoła, również dla całego świata”.

To przeświadczenie potwierdziła również decyzja – w czasie audiencji udzielonej po południu poprzedniego dnia kardynałowi prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – o upoważnieniu do promulgowania m.in. dekretu dotyczącego heroiczności cnót sług Bożych Sergiusza Bernardiniego i Dominiki Bedonni, małżonków żyjących w ubiegłym wieku w regionie Modeny, przykładnych rodziców dziesięciorga dzieci. Jednocześnie zatwierdził pozytywne orzeczenie zwyczajnego posiedzenia kardynałów i biskupów – członków tej dykasterii, o kanonizacji bł. Junipera Serry. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI