Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ławrow i Kerry – odmienne zdania w kwestii kryzysu ukraińskiego

· W przeddzień referendum w sprawie Krymu ONZ głosuje nad rezolucją potępiającą ·

Wczorajsza sześciogodzinna dyskusja w Londynie amerykańskiego sekretarza stanu Johna Kerry’ego i rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa nie przyczyniła się do znalezienia zgodnego stanowiska co do wyjścia z kryzysu ukraińskiego.

 W wigilię referendum na Krymie odnośnie do aneksji do Rosji, w związku z którym wspólnota międzynarodowa grozi nałożeniem sankcji od poniedziałku – dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ głosuje nad rezolucją w kwestii Ukrainy, określającą jako nielegalne referendum na Krymie – która już nadmiernie rozgrzewa nastroje rosyjskojęzycznej Ukrainy wschodniej – dziś dwie osoby zginęły w starciach między nacjonalistami a ludnością rosyjskojęzyczną w Charkowie – obydwaj negocjatorzy odbyli oddzielne konferencje prasowe. Ławrow stwierdził, że rozmowy były przydatne dla lepszego wzajemnego zrozumienia, przyznał jednak, że między Rosją a Stanami Zjednoczonymi nie ma wspólnego punktu widzenia.

Były to szczere i konstruktywne rozmowy także zdaniem Kerry’ego, który jednak zapowiedział zastosowanie sankcji względem Moskwy, jeżeli dojdzie do „nielegalnego” referendum, którego nie uzna wspólnota międzynarodowa. Co do przywódcy Kremla, „Ławrow powiedział wyraźnie, że prezydent Putin podejmie decyzje w sprawie Ukrainy dopiero po niedzielnym referendum”, zreferował Kerry. Również on, podobnie jak Obama, nadal żywi nadzieje na przezwyciężenie kryzysu na drodze dyplomatycznej.  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI