Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Laickość przyjazna i chętna do współpracy

· ​Podczas wizyty na Kwirynale Papież potwierdza, że relacje między państwem i Kościołem we Włoszech są znakomite ·

„Laickość nie wroga i konfliktowa, ale przyjazna i chętna do współpracy” przy „rygorystycznym rozróżnieniu kompetencji instytucji politycznych z jednej strony i kompetencji instytucji kościelnych z drugiej”. W takim duchu pracują państwo i Kościół we Włoszech, zobowiązując się do „wzajemnej współpracy na rzecz promocji człowieka i dobra kraju”. Do uwydatnienia tego ducha w znaczącym stopniu przyczyniła się oficjalna wizyta, którą odbył Papież u prezydenta Republiki 10 czerwca rano. Potwierdzając – jak zauważył Papież w swoim przemówieniu - „znakomity stan relacji” między tymi dwiema instytucjami, „z korzyścią dla jednostek i dla całej wspólnoty narodowej”.

W odpowiedzi na słowa powitania Sergia Mattarelli – który przyjął go, wyrażając szczególne podziękowanie „Kościołowi katolickiemu za jego niestrudzone działania u boku instytucji państwowych w głoszeniu na szerszą skalę wartości sprawiedliwości, równości, otwarcia i tolerancji, na których opiera się Republika” - Franciszek powiedział, że patrzy na Włochy „z nadzieją”. I choć wskazał na konieczność „mierzenia się z problemami i niebezpieczeństwami różnej natury”, takimi jak terroryzm, zjawisko migracji, bezrobocie młodzieży, społeczne trudności rodzin, wyraził uznanie dla „aktywnej wielkoduszności obywateli i zaangażowania instytucji państwowych”, dzięki którym kraj potrafi „przekształcić te wyzwania w okazje do wzrostu i w nowe możliwości”.

W szczególności Papież podkreślił wielkoduszność, z jaką Włochy przyjmują uchodźców i zaangażowanie tego kraju „na rzecz pokoju, utrzymania bezpieczeństwa i kooperacji między państwami”. W związku z „szerokim i złożonym zjawiskiem migracji” Franciszek potwierdził pilny charakter „rozległej i skutecznej kooperacji międzynarodowej”. Podczas gdy w odniesieniu do palącej kwestii pracy, zaapelował o „przymierze synergii i inicjatyw, aby zasoby finansowe były wykorzystywane w służbie temu celowi o wielkim zasięgu i wartości społecznej, zamiast być przeznaczane na inwestycje o charakterze głównie spekulacyjnym i tam rozpraszane”. Papież skierował również apel o „politykę faktycznie zaangażowaną na rzecz rodziny” i zachęcił do „umacniania więzi między ludźmi i instytucjami”: bowiem – wyjaśnił – tylko dzięki „cierpliwej i pokornej pracy na rzecz wspólnego dobra” odpowiedzialnych za życie publiczne „rozwija się prawdziwa demokracja”.

Przemówienie Papieża po włosku  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI