Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kwestia sprawiedliwości

· Wypowiedź kard. Tagle na temat bezpieczeństwa żywnościowego ·

Podstawowe prawo człowieka do należytego odżywiania się nie jest tylko wyzwaniem ekonomicznym, ale przede wszystkim etycznym i antropologicznym. „Problem marnowania pokarmu jest natury systemowej: jest konsekwencją systemów żywnościowych, które nie koncentrują się na osobie ludzkiej, ale na rynku”. Sprawiedliwość, równość i wzajemny szacunek są wartościami ostatecznymi, niepodważalnymi. „Owoce ziemi powinny służyć wszystkim”.

Taka jest zasadnicza myśl wczorajszego wystąpienia kard. Luisa Antonia Tagle, arcybiskupa Manili i przewodniczącego Caritas Internationalis, podczas spotkania poświęconego stratom żywności, zorganizowanego przy okazji posiedzenia Rady FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa). W spotkaniu uczestniczył także Fernando Chica Arellano, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy FAO.

Przypominając o tym, jaką wagę przywiązują do kwestii bezpieczeństwa żywnościowego najpierw Papież Benedykt XVI, a następnie Papież Franciszek, kard. Tagle zaznaczył, że „do strat żywności dochodzi na wszystkich etapach cyklu produkcji rolnej po zbiorach, w tym w czasie przewożenia z pola do magazynu, w czasie młocki lub obierania owoców, magazynowania, transportu na rynek i wreszcie na etapie sprzedaży”. Zjawisko strat żywności „przynosi szczególne szkody drobnym rolnikom, których bezpieczeństwo żywnościowe i możliwość zarobku na swej pracy jest poważnie zagrożona”.

W tej sytuacji to rządy powinny wziąć na siebie „obowiązek stworzenia warunków sprzyjających bezpieczeństwu żywnościowemu, poszanowania osoby i jej sposobu korzystania z potrzebnych zasobów, zagwarantowania bezpieczeństwa i ilości pokarmu”. Toteż potrzebne są nowe rozwiązania polityczne i większe inwestycje w celu poprawy infrastruktury rolnej. „Jeżeli chcemy – wyjaśnił Tagle – aby systemy żywnościowe zapewniały każdemu prawo do należytego pożywienia, przede wszystkim najmniej uposażonym, wymaga to rzetelnej polityki i skutecznych przedsięwzięć, aby zapobiegać stratom żywności”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

29 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI