Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kwestia spojrzenia

· Do uczestników sympozjum poświęconego duszpasterstwu powołaniowemu Papież przypomina, że wezwanie Pana jest owocem spotkania ·

„Wychodzenie, patrzenie, wezwanie”: na tych trzech słowach opiera się „dynamika wszelkiego duszpasterstwa powołaniowego”. Przypomniał o tym Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do uczestników międzynarodowego sympozjum, zorganizowanego przez Kongregację ds. Duchowieństwa, podczas audiencji, która odbyła się w piątek 21 października rano w Sali Konsystorza. Nawiązując do swojego zawołania: Miserando atque eligendo – które było także tematem spotkania – Franciszek nawiązał do swojego własnego doświadczenia, jakim było powołanie, które poczuł w latach młodości. I opowiedział, że „nie doszło do tego po konferencji czy zapoznaniu się z piękną teorią, ale dlatego, że doświadczyłem na sobie miłosiernego spojrzenia Jezusa”. 

Dlatego właśnie duszpasterstwo powołaniowe musi wyrażać się, zasadniczo, „w uczeniu się stylu Jezusa, który przechodzi w miejscach życia codziennego, zatrzymuje się niespiesznie i, patrząc z miłosierdziem na braci, prowadzi ich na spotkanie z Bogiem Ojcem”.

Pociąga to za sobą pewne wymogi, które angażują bezpośrednio Kościół, powołany, by „wyruszał w drogę” i „rozszerzał swoje granice, nie mierząc ich na podstawie ciasnych ludzkich kalkulacji lub lęku przed pomyłką, lecz patrząc na szeroką miarę miłosiernego serca Boga”. Papież zwrócił się w szczególności do kapłanów: „to smutne – stwierdził – kiedy ksiądz żyje tylko dla siebie samego, zamykając się w twierdzy plebanii, zakrystii lub małej grupy wiernych”. To samo można powiedzieć o „pasterzach i pracownikach duszpasterstwa działających z pośpiechem, nadmiernie przejętych rzeczami do zrobienia, którym grozi pustka organizacyjnego aktywizmu uniemożliwiająca spotykanie osób”. Również dlatego Papież wzywał biskupów do „czujności i roztropności” na etapie formacji i w wyborze „kapłanów dojrzałych i zrównoważonych, pasterzy nieustraszonych i wielkodusznych, zdolnych do bliskości, słuchania i miłosierdzia”.

Przemówienie Papieża po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI