Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kwestia diaspory

· W drugim dokumencie przedyskutowanym przez sobór prawosławny ·

Przedsoborowy dokument zatytułowany „Diaspora prawosławna”, jako drugi w porządku dziennym Wielkiego i Świętego Soboru Kościoła Prawosławnego, został przedyskutowany we wtorek 21 czerwca przez dziesięciu prymasów i 154 biskupów, członków zgromadzenia soborowego. Kwestia diaspory była jednym z głównych powodów rozpoczęcia procesu przedsoborowego i znajdowała się także na pierwszych miejscach w terminarzu ustalonym przez konferencję wszechprawosławną w 1976 r. W rzeczywistości, Kościoły prawosławne w XX w. musiały stawić czoło bezprecedensowym migracjom swoich wiernych. Po pierwszej fali migracyjnej, związanej z rewolucją rosyjską (1917-1918) i wojną grecko-turecką (1919-1922), miała miejsce druga – poczynając od lat 90., spowodowana upadkiem reżymów komunistycznych Europy Wschodniej, ale także kryzysem na Bliskim Wschodzie. Aby odpowiedzieć na potrzeby duszpasterskie swoich wiernych, Kościoły prawosławne mianowały biskupów i tworzyły diecezje poza ich dotychczasowym terytorium. Ta sytuacja doprowadziła do obecności różnych biskupów w tym samym mieście i do nakładania się jurysdykcji, co nie jest zgodne z tradycyjną eklezjologią jedności biskupstwa w tym samym miejscu (por. kanon 8 Soboru Nicejskiego), i szkodzi wspólnemu świadectwu ortodoksji. 

z Chani
Hyacinthe Destivelle

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI