Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kwestia Boga na kontynencie cyfrowym

· Magisterium papieskie a granice nowej ewangelizacji ·

Instrumentum laboris , opracowane przez sekretariat generalny Synodu Biskupów w przygotowaniu obrad najbliższego zwyczajnego zgromadzenia generalnego, poświęca cztery paragrafy (59-62) tematyce mediów w kontekście nowej ewangelizacji, opatrzone dość wymownym tytułem: „Nowe granice obszaru komunikacji”. Dokument uznaje, że aktualny świat komunikacji „stwarza ogromne możliwości i stanowi jedno z wielkich wyzwań dla Kościoła” (n. 59), że „nowe technologie cyfrowe dały początek prawdziwej nowej przestrzeni społecznej, której powiązania mogą oddziaływać na społeczeństwo i na kulturę” (n. 60), i że „od wywieranego przez nie wpływu zależy to, jak postrzegamy samych siebie, innych i świat” (n. 60). Wyłania się zatem jasna świadomość, że mamy do czynienia z kulturą – ostatnie wypowiedzi magisterium papieskiego mówią właśnie o „kulturze cyfrowej” – którą zapoczątkowały nowe technologie komunikacyjne, i że jest ona wielkim wyzwaniem dla wspólnoty Kościoła.

Sądzę, że Papież w pełni zdaje sobie sprawę z granic nowych technologii i pewnych negatywnych wpływów, jakie one wywierają zwłaszcza na świat młodzieży, a mimo to nie obawia się, a wręcz zachęca Kościół do „praktykowania 'diakonii kultury' na dzisiejszym 'kontynencie cyfrowym'.

Z Ewangelią w ręku i w sercu trzeba potwierdzać, że jest to także czas, aby nadal przygotowywać drogi, które prowadzą do Słowa Bożego, pamiętając o poświęceniu szczególnej uwagi tym, którzy są na etapie poszukiwania, co więcej, starając się ją podtrzymywać jako pierwszy krok do ewangelizacji”. I Papież w swej refleksji rozważa prowadzenie „duszpasterstwa w świecie cyfrowym”, które powinno „uwzględniać także tych, którzy nie wierzą, są nieufni i w swym sercu pragną absolutu i prawdy nieprzemijających, zważywszy że nowe środki pozwalają nawiązywać kontakty z wyznawcami wszystkich religii, z niewierzącymi i osobami reprezentującymi wszystkie kultury”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI