Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ku odkrywaniu sztuki życia

· Wręczenie Nagrody Ratzingera Brianowi Daleyowi i Rémiemu Brague ·

„Zwróciłem uwagę na coś, co pobudziło mnie do refleksji – powiedział Benedykt XVI podczas ceremonii wręczania Nagrody Ratzingera, znanej już w całym świecie jako Nobel w dziedzinie teologii – a mianowicie, że dwaj tegoroczni laureaci są znawcami dwóch decydujących dla Kościoła naszych czasów zagadnień i nimi się zajmują: mam na myśli ekumenizm i relacje z innymi religiami. Ojciec Daley, dogłębnie studiując Ojców Kościoła, przeszedł najlepszą szkołę, by poznać i umiłować Kościół jeden i niepodzielny, z bogactwem wszak jego różnych tradycji; z tego względu pełni on też odpowiedzialną posługę w relacjach z Kościołami prawosławnymi. A prof. Brague jest wielkim uczonym z dziedziny filozofii religii, w szczególności judaizmu i islamu w średniowieczu”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się przed południem 20 października w wypełnionej tłumnie Sali Klementyńskiej w Pałacu Apostolskim w Watykanie, w obecności m.in. ojców synodalnych, którzy na tę okoliczność przerwali swe obrady. „Oto po upływie 50 lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II – kontynuował Papież w przemówieniu powitalnym – chciałbym na nowo przeczytać razem z nimi dwa dokumenty soborowe: Deklarację Nostra aetate – o religiach niechrześcijańskich, i Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio , do których dodałbym też inny dokument, który okazał się nadzwyczaj ważny: Deklarację o wolności religijnej Dignitatis humanae . Niewątpliwie byłoby bardzo interesujące, drogi ojcze i drogi profesorze, usłyszeć wasze refleksje, a także poznać wasze doświadczenia w tych dziedzinach, w których odbywa się istotna część dialogu Kościoła ze światem współczesnym. W rzeczywistości takie spotkanie i konfrontacja w sposób duchowy ma miejsce, gdy czytamy wasze publikacje, które po części są dostępne w różnych językach. Czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie i wdzięczność za ten trud ukazywania owoców tych badań. Jest to zadanie trudne, ale cenne dla Kościoła oraz dla osób prowadzących działalność akademicką i kulturalną”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI