Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kto wprowadza ład w chaos we wszechświecie

· Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii Nauk ·

Wszechświat «nie jest chaosem lub rezultatem chaosu, a wręcz coraz wyraźniej jawi się jako rzeczywistość złożona i uporządkowana», której «początkiem jest stwórcze Słowo Boże». Potwierdził to Papież, przemawiając w czwartek 8 listopada rano do uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Akademii Nauk, których przyjął na audiencji w Sali Klementyńskiej.

Podkreślając znaczenie rezultatów osiągniętych przez naukę dla «głębszego zrozumienia porządku naturalnego», Benedykt XVI zachęcił do wzmożenia poszukiwań  «całościowej wizji tego wszechświata, w którym istoty ludzkie, obdarzone inteligencją i wolnością, są powołane do rozumienia, miłości, życia i pracy». W tym aspekcie postępy nauki  pozwoliły zbliżyć się «do samych podstaw rzeczywistości materialnej», choć  «nie udało się  — przyznał Papież  — zrozumieć w pełni jej jednoczącej struktury i jej ostatecznej rzeczywistości».

Istotną rzeczą pozostaje w każdym razie zachowanie «interdyscyplinarnego podejścia do tego, co złożone», ażeby zbadać i zrozumieć naturę  «jako rzeczywistość jednolitą, zrozumiałą i harmonijną». Podejście — podkreślił Papież  — które ma wiele punktów stycznych z wizją wszechświata przedstawianą przez filozofię chrześcijańską i teologię. W tym kontekście świat badań naukowych, choć przyznaje, że nie potrafi jeszcze powiedzieć ostatecznego słowa na temat  «pierwszych chwil wszechświata i życia», zachęcany jest do tego, by «doprowadzić umysł ludzki do odkrycia horyzontalnego współuczestnictwa między bytami i transcendentnego uczestnictwa Pierwszego Bytu».

Zresztą, «właśnie dzięki pojęciu stworzenia myśl chrześcijańska zastosowała analogię nie tylko do badania rzeczywistości ziemskich, ale także jako środek służący przechodzeniu od porządku stworzenia do kontemplacji Jego Stwórcy». Stąd przekonanie Benedykta XVI o «pilnej potrzebie stałego dialogu i kooperacji między światem nauki i wiary, by zbudować kulturę szacunku dla człowieka, dla godności i wolności ludzkiej oraz dla zrównoważonego i długoterminowego rozwoju naszej planety». Bez tej współpracy — przestrzegł Papież  — «wielkie kwestie ludzkości wychodzą poza dziedzinę rozumu i prawdy oraz zostają wydane  na pastwę nieracjonalności, mitów bądź obojętności, na czym traci sama ludzkość, pokój na świecie i nasze ostateczne przeznaczenie».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI