Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Kto pozbawia pracy, popełnia bardzo ciężki grzech

· ​Podczas audiencji generalnej przestroga i apel Papieża do rządzących, by chronili zatrudnienie ·

Ten, kto „pozbawia ludzi pracy”, popełnia „bardzo ciężki grzech”. Papież Franciszek mówi wprost i nazywa rzeczy po imieniu, w mocnych słowach zwrócił się bezpośrednio do sumień tych, którzy „ze względu na manewry gospodarcze, niezbyt jasne negocjacje, zamykają fabryki, zamykają przedsiębiorstwa”. Na zakończenie audiencji generalnej na placu św. Piotra w środę 15 marca Papież poruszył na nowo bliski sobie temat pracy jako źródła „godności” i zwrócił się do rządzących, którzy „są zobowiązani do tego, by czynić wszystko, ażeby każdy mężczyzna i każda kobieta mogli” mieć miejsce pracy, a co za tym idzie „wysoko podniesioną głowę”, by „patrzeć innym w oczy” z godnością.

Wcześniej, w swojej katechezie kontynuował medytacje na temat nadziei chrześcijańskiej. Komentując fragment Listu do Rzymian (12, 9-13), w którym św. Paweł zachęca, by z radością czynić dobro bliźnim, Papież wezwał wiernych do prawdziwej miłości, konkretnej, nie wzorowanej na „telenoweli”. Jest bowiem, powiedział, „zagrożenie, że nasza miłość bliźniego będzie obłudna, że nasza miłość będzie obłudna, że będziemy ze wszystkich sił pomagali innym tylko po to, „żeby dobrze wypaść lub dobrze się poczuć”. Za tym wszystkim, wyjaśnił, „stoi fałszywa, zwodnicza myśl, a mianowicie że jeśli kochamy, to dlatego, że jesteśmy dobrzy; tak jakby miłość bliźniego była tworem człowieka, wytworem naszego serca”. Tymczasem, powiedział, miłość bliźniego „jest przede wszystkim łaską”, w której pokazujemy „nie to, czym jesteśmy, ale to, czym Pan nas obdarza”.

Trzeba zatem robić Bogu miejsce „w naszym sercu i w naszym życiu”, bo tylko tak, doceniając na nowo „małe, codzienne rzeczy, będziemy potrafili kochać innych tak, jak ich kocha Bóg”, a zatem będąc blisko zwłaszcza najuboższych.

Audiencja generalna po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI