Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Księża bez masek

· Seminarzystom z Agrigento Papież przedstawia ikonę uczniów z Emaus ·

„Żadnego udawania. Żadnych masek”, napominał Papież Franciszek seminarzystów z archidiecezji Agrigento w przemówieniu, które przekazał im dziś rano, w sobotę 24 listopada. Przyjmując ich w Watykanie, Papież wygłosił improwizowane przemówienie, zalecił jednak również przeczytanie przygotowanego tekstu, w którym przedstawił raz jeszcze symbolikę ewangelicznej ikony uczniów z Emaus, którą można podsumować w czasownikach: „wędrować, słuchać, rozeznawać, iść”.

To właśnie „droga jest pierwszym słowem-kluczem”, bowiem „zmartwychwstały Jezus spotyka nas w drodze, która jest zarazem drogą, to znaczy rzeczywistością, do życia w której każdy z nas jest powołany, i jest procesem wewnętrznym, drogą wiary i nadziei, w której są chwile światła i chwile ciemności”.

Drugie słowo odnosi się do słuchania „serca w modlitwie”, co „uczy bycia osobami zdolnymi do słuchania” i „do stania się, jeśli Bóg zechce, kapłanami, którzy świadczą posługę słuchania”, a także „wspólnotą, która umie słuchać”; dla seminarzystów oznacza to być w „kontakcie z ludźmi młodymi”, nie zapominając jednak, że to „obowiązuje przez całe życie”, W istocie „Kościół jest posłany do świata, aby słuchał wołania ludzkości”, które często jest tłumione i wyciszane.

Trzecie słowo, które rozważał Papież, to „rozeznanie”, które „wymaga towarzyszenia, tak jak Jezus towarzyszy dwóm uczniom”, pouczając ich „cierpliwie i mądrze”, aby „postępowali za Nim w prawdzie, demaskując błędne oczekiwania. Z szacunkiem i zdecydowanie, jak dobry przyjaciel, a także dobry lekarz, który niekiedy musi użyć skalpela”. Zresztą, zauważył Franciszek, „bardzo wiele problemów, które ujawniają się w życiu księdza, jest spowodowanych brakiem rozeznania w latach seminarium. Nie wszystkie i nie zawsze, ale wiele. To normalne”.

Wreszcie ostatni termin to misja, „a Synod poświęcony młodzieży znacznie dowartościował” ten wymiar wychodzenia razem ku innym. Do tematu zgromadzenia synodalnego raz jeszcze nawiązał Papież podczas audiencji dla uczestników międzynarodowego spotkania chórów, których przyjął w Auli Pawła VI, i zachęcał, aby ewangelizowali przez muzykę.

Przemówienie przekazane seminarzystom z archidiecezji Agrigento w języku włoskim 

Przemówienie do uczestników międzynarodowego spotkania chórów w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI