Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kościół zawsze potrzebuje oczyszczenia

· Papież Franciszek do biskupów austriackich, przybyłych z wizytą ad limina ·

«Święty Kościół zawsze potrzebuje oczyszczenia». Przemawiając do biskupów austriackich – przyjętych na audiencji w czwartek 30 stycznia rano z okazji wizyty «ad limina Apostolorum» - Papież Franciszek przypomniał nauczanie Soboru Watykańskiego II, by ponowić wezwanie do tego, by «nie godzić się na grzech», chociaż, jak powiedział, «w łonie Kościoła są grzesznicy».

«Być Kościołem – powiedział - nie znaczy zarządzać, ale wychodzić na zewnątrz, być misjonarzami, nieść ludziom światło wiary i radość Ewangelii. Nie zapominajmy, że impulsem naszego zaangażowania chrześcijańskiego w świecie nie jest idea oparta na filantropii, mglistym humanizmie, lecz dar Boga, a więc prezent, jakim jest Boże synostwo, które otrzymaliśmy w chrzcie. I ten dar jest jednocześnie zadaniem».

Papież wskazał następnie na rodzinę «jako ważną dziedzinę naszej działalności duszpasterskiej». W naszych czasach – dodał - «widzimy, że rodzina i małżeństwo, w krajach zachodnich, przeżywają głęboki kryzys wewnętrzny»; globalizacja i postmodernistyczny indywidualizm «sprzyjają stylowi życia, który powoduje, że rozwój i stabilność więzi między osobami stają się bardzo trudne i nie sprzyja promowaniu kultury rodziny». Dlatego «otwiera się tutaj nowe pole misyjne dla Kościoła, na przykład w grupach rodzin, gdzie powstaje przestrzeń dla relacji międzyosobowych i z Bogiem, gdzie może wzrastać autentyczna jedność, w której przyjmuje się wszystkich w ten sam sposób i która nie zamyka się w kręgu elitarnym, leczy rany, buduje mosty, szuka tych, którzy są daleko i pomaga».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI