Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kościół jest sługą misji

· ​Papież przypomina o dynamizmie i trudnościach społeczności afrykańskich ·

Od Propaganda Fide domaga się wyjścia poza własne ogrodzenie

„To nie Kościół tworzy misję, ale misja tworzy Kościół. Dlatego misja nie jest narzędziem, ale punktem wyjścia i celem”. Tę właśnie ideę „Kościoła – sługi misji” Papież Franciszek przedstawił Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, którą przyjął w czwartek rano, 3 grudnia, po zakończeniu zgromadzenia plenarnego. W czasie audiencji w Sali Klementyńskiej Papież wspominał przede wszystkim swoją „pierwszą podróż apostolską do Afryki”, gdzie mógł „namacalnie poznać duchowy i duszpasterski dynamizm licznych młodych Kościołów na tym kontynencie”, który istnieje na równi z „poważnymi trudnościami, jakich zaznaje znaczna część ludności”. Skądinąd, wyjaśnił, „tam gdzie są potrzeby, prawie zawsze jest obecny Kościół, gotowy leczyć rany najbardziej potrzebujących. Ileż dzieł miłosierdzia”, skomentował odnośnie do tego, i „promocji człowieka! Iluż anonimowych miłosiernych samarytan pracuje na co dzień w misjach!”.

Następnie Papież skomentował rezultaty badania Propaganda Fide, „aby zrozumieć, jak uczynić skuteczniejszą missio ad gentes, biorąc pod uwagę dwuznaczność, na jaką niekiedy jest dzisiaj narażone doświadczenie wiary”. Bowiem, wyjaśnił, „zsekularyzowany świat, nawet kiedy jest otwarty na wartości ewangeliczne, nie wykazuje takiej samej otwartości względem Jezusa”. I „w tej sytuacji rozwarstwienia missio ad gentes jest jakby napędem i horyzontem wiary”. Zatem, jako że misja „jest siłą zdolną przemieniać Kościół we własnym wnętrzu, zanim przemieni życie ludów i kultur”, Papież wezwał, aby „przyjąć za własny styl missio ad gentes”. Tak aby Duch Święty mógł przemieniać „wiernych z nawyku w uczniów, uczniów, którzy stracili zapał, w misjonarzy, uwalniając ich od lęków i wydobywając z zamknięć”. Również dlatego, zauważył, posłużywszy się przykładem, że „Paweł i Barnaba nie mieli wspierającej ich dykasterii misyjnej. A jednak głosili Słowo, poświęcali życie różnym wspólnotom i przelali krew za Ewangelię”. Stąd wezwanie na zakończenie, aby wyjść poza ogrodzenia i emigrować z terenów, gdzie niekiedy mamy pokusę się zamykać.     

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI