Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kościół jaśnieje dzięki Jezusowi

· Podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego Papież Franciszek mówi o niespokojnym sercu Mędrców, a w rozważaniu przy okazji modlitwy Anioł Pański napomina, aby nie żyć miernie w przeciętności ·

„Kościół nie może się łudzić, że świeci własnym światłem”, bowiem to Chrystus jest „prawdziwą światłością; i w takiej mierze, w jakiej Kościół pozostaje w Nim zakotwiczony, jest w stanie oświecać życie osób i narodów”. W świadomości tego, zdaniem Franciszka, kryje się znaczenie uroczystości Objawienia Pańskiego. 

Papież celebrował ją w środę rano, 6 stycznia, odprawiając Mszę św. w Bazylice Watykańskiej, podczas której zaznaczył, że dziś nadal „potrzebujemy tego światła, pochodzącego z wysoka”. Bowiem „głoszenie Ewangelii Chrystusa nie jest jednym z wielu wyborów, nie jest też zawodem. Dla Kościoła bycie misyjnym nie oznacza uprawiania prozelityzmu”; przeciwnie, „jest to równoznaczne z wyrażaniem jego własnej natury: bycie oświecanym przez Boga i odbijanie Jego światła. Nie ma innej drogi. Misja jest jego powołaniem: sprawianie, by jaśniało światło Chrystusa, jest jego służbą”. Skądinąd, dodał, bardzo wiele „osób oczekuje na to zaangażowanie misyjne, ponieważ potrzebują poznać oblicze Ojca”.

Papież w swoim rozważaniu oparł się na doświadczeniu Mędrców, którzy są właśnie „żywym świadectwem tego, że ziarna prawdy są obecne wszędzie”. Oni, dodał, „reprezentują ludzi ze wszystkich zakątków ziemi, którzy są przyjmowani w domu Bożym. W obliczu Jezusa – zauważył Franciszek – nie istnieje już podział ze względu na rasę, język i kulturę. A Kościół ma za zadanie rozpoznawać i wydobywać na jaw w sposób wyraźniejszy pragnienie Boga, które jest w każdym”. Również dlatego, zaznaczył Papież, „podobnie jak Mędrcy, bardzo wiele osób, także w naszych dniach, żyje z „sercem niespokojnym”, które wciąż pyta i nie znajduje odpowiedzi”.

W tym samym duchu było także rozważanie przedstawione przez Franciszka przed modlitwą Anioł Pański, odmówioną z wiernymi licznie zgromadzonymi na placu św. Piotra. „Mędrcy – powiedział komentując czytania liturgii dnia – uczą nas, że aby spotkać Jezusa, trzeba umieć podnieść wzrok ku niebu, nie zasklepiać się w swoim egoizmie, ale mieć serce i umysł otwarte na horyzont Boga”. Co więcej, zakończył, ich doświadczenie „napomina nas, abyśmy nie zadowalali się przeciętnością, abyśmy nie „żyli byle jak”, ale szukali sensu rzeczy, badali z pasją wielką tajemnicę życia. I poucza nas, byśmy nie gorszyli się małością i ubóstwem, ale uznawali majestat pokory”.

Link do homilii Papieża

Link do rozważania przed modlitwą Anioł Pański 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI