Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kościół nie jest niańką

· Msza św. Papieża w Domu św. Marty ·

Kościół nie może być „niańką, która opiekuje się dzieckiem tak, aby je uśpić”. Gdyby tak było, byłby „Kościołem śpiącym”. Ten, kto poznał Jezusa, ma siłę i odwagę, aby Go głosić. A kto otrzymał chrzest, ma siłę, by iść, by postępować naprzód, ewangelizować, a „kiedy to czynimy, Kościół staje się matką, rodzącą dzieci” zdolne nieść Chrystusa w świat. Taki jest w skrócie sens refleksji przedstawionej przez Papieża Franciszka dziś rano, w środę 17 kwietnia, w czasie Mszy św. odprawionej w kaplicy w Domus Sanctae Marthae, w której uczestniczyło wielu pracowników Instytutu Dzieł Religijnych przybyłych wraz z Ernstem von Freybergiem, prezesem rady nadzorczej, i Paolem Ciprianim, dyrektorem IOR-u. Wśród koncelebransów byli biskup Orii Vincenzo Pisanello i bp Giacinto-Boulos Marcuzzo, wikariusz łacińskiego patriarchy Jerozolimy w Izraelu.

„Prośmy Pana – zakończył – o łaskę, abyśmy stawali się ochrzczonymi odważnymi i pewnymi, że Duch, którego mamy w sobie, a którego otrzymaliśmy przez chrzest, ponagla nas wciąż do głoszenia Jezusa Chrystusa naszym życiem, naszym świadectwem, a także słowami”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI